Na de zorgmedewerkers komen nu ook de bewoners in aanmerking voor een vaccinatie. Komende week ontvangen onze bewoners een uitnodigingsbrief met nadere informatie.

Archief - 29 oktober 2020 - In dit bericht leest u de laatste stand van zaken rondom corona en onze maatregelen.

Afgelopen maart heeft de afdeling Vastgoed van ViVa! Zorggroep, op basis van externe expertise onderzoeken, alle warmtewielen en recirculatiekleppen stilgezet in onze verpleeghuizen en woonzorgcentra, waar recirculatie van binnenlucht van toepassing was.

20 mei 2020 - ,,Sommige bewoners hebben een loopdrang, dwalen veel rond en klampen anderen aan. En door hun dementie begrijpen ze soms moeilijk dat dat niet kan als ze besmet zijn. Maar dan loop je wel kans dat ze anderen besmetten.’’

 

10 april 2020 - De corona-unit in het Heemskerkse verpleeghuis Meerstate is een veilige omgeving om te werken, met alle maatregelen om patiënt en personeel te beschermen. Patiënten komen er om te revalideren, om te herstellen, tot ze in staat zijn om dat thuis zelfstandig voort te zetten. Dat is in de ruim twee weken dat de unit in gebruik is al met acht mensen gebeurd. Ontroerend om te zien dat ze hun naasten weer kunnen omhelzen. Een reportage.

 

2 april 2020 - Het verpleeghuis Meerstate in Heemskerk heeft een unit ingericht om patiënten te behandelen die besmet zijn met het coronavirus en ontlast daarmee de ziekenhuiszorg in Beverwijk. Bekijk ook het videointerview van IJmond Nieuws!

25 maart 2020 - Vanuit het ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg) is afgesproken om in regionaal verband externe afdelingen in te richten voor de mogelijk substantiële toestroom van corona patiënten in de regio.

Archief - 14 maart 2020: Zorgorganisaties in de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT) in Noord-Holland en Flevoland hebben een gezamenlijke aanpak van het Coronavirus geformuleerd. Vanzelfsprekend is de basis hiervan in lijn met de landelijke richtlijnen van het RIVM gevolgd ter bestrijding van het Coronavirus.

Archief - 10 maart 2020: ViVa! Zorggroep is extra alert op mogelijke verdenkingen van het coronavirus. We volgen de ontwikkelingen op de voet en houden ons aan de adviezen van het RIVM, het ministerie van VWS en ActiZ, de branchevereniging van zorgorganisaties.