2 april 2020 - Het verpleeghuis Meerstate in Heemskerk heeft een unit ingericht om patiënten te behandelen die besmet zijn met het coronavirus en ontlast daarmee de ziekenhuiszorg in Beverwijk. Bekijk ook het videointerview van IJmond Nieuws!

25 maart 2020 - Vanuit het ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg) is afgesproken om in regionaal verband externe afdelingen in te richten voor de mogelijk substantiële toestroom van corona patiënten in de regio.

20 maart 2020 - Het bezoek aan verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen stopt vanaf vrijdag 20 maart. Deze uitzonderlijke maatregel is genomen om in deze coronacrisis de levens van de meest kwetsbare ouderen en de zorgmedewerkers in de verpleeghuizen te beschermen.

20 maart 2020 -  Alle zorgorganisaties sluiten de deuren van de verpleeg- en zorglocaties met ingang van donderdag 19 maart voor mensen van buitenaf. Lees het gezamenlijke persbericht van alle zorgorganisaties in de regio’s Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Kennemerland.