Regionale zorgaanpak Coronavirus Noord-Holland en Flevoland

Persbericht 14 maart 2020

 

Zorgorganisaties in de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT) in Noord-Holland en Flevoland hebben een gezamenlijke aanpak van het Coronavirus geformuleerd. Vanzelfsprekend is de basis hiervan in lijn met de landelijke richtlijnen van het RIVM gevolgd ter bestrijding van het Coronavirus. We realiseren ons dat deze maatregelen grote gevolgen hebben. Deze zijn echter nodig om de kans op verdere besmetting zoveel mogelijk te verkleinen.

 

Hieronder een overzicht van de gezamenlijke uitgangspunten zoals de verschillende bestuurders van de bovenstaande VVT-organisaties in Noord-Holland en Flevoland op 13 maart 2020 met elkaar hebben afgesproken.

 

Bezoek

Besloten is om één bezoeker per bewoner per dag toe te laten in de verpleeg- en zorglocaties. Eventueel vergezeld van maximaal één kind. Voor beiden geldt uiteraard dat ze geen symptomen van verkoudheid en griep mogen hebben. Wel raden wij ten stelligste af om kinderen onder de 5 jaar in aanraking te laten komen met deze kwetsbare groep omdat zij sowieso vaak neusverkouden zijn.

Eventueel kan per locatie worden overgegaan op het sluiten van de voordeur en alleen via een deurbel toegang tot de locatie mogelijk te maken. Het doel hiervan is om contact van buiten met bewoners tot een minimum te beperken.

 

Dagactiviteiten voor nog thuiswonende cliënten

De dagactiviteiten worden vooralsnog gecontinueerd mits de locatie niet aan een verpleeghuis- of zorglocatie vastzit. Is dit wel het geval, dan worden deze activiteiten stopgezet. Echter, als deze maatregel te veel ontwrichtend blijkt te zijn voor het thuisfront dan kijken wij per individu naar een oplossing.

 

Zorgpersoneel

Er wordt veel van het zorgpersoneel gevraagd. Zij blijven pas thuis als zij klachten hebben zoals hoesten en/of kortademigheid en koorts (boven de 38 graden) zoals de landelijke richtlijn voorschrijft en mogen ook niet naar het buitenland reizen. We hebben hen in deze turbulente tijden hard nodig.

 

Vrijwilligers

Voor vrijwilligers geldt een terughoudend beleid; wanneer zij geheel risicovrij zijn en noodzakelijk zijn voor de voortgang op de locatie kunnen zij in overleg met de locatie worden ingezet.

 

Leerlingen

Voor alle leerlingen in de zorg geldt dat zij beschikbaar zijn om te komen werken ook als de opleidingen hebben besloten tot sluiting. 

 

Behandelaren

Behandelen zoals artsen, fysiotherapeuten, psychologen etc. werken zoveel mogelijk vanuit één locatie en reizen tussen locaties worden beperkt.

 

Bijeenkomsten, overleggen en evenementen

Grotere bijeenkomsten en evenementen gaan niet door. Binnen de locaties vindt alleen het noodzakelijke overleg plaats over de directe zorg aan cliënten en bewoners. Multidisciplinaire overleggen worden in zoveel mogelijk afgeslankte vorm gevoerd.  Daarnaast worden alle externe overleggen opgeschort. Ook de restaurants in de verpleeg- en zorglocaties sluiten voor mensen van buiten.

 

Regionale aanpak

Deze regionale aanpak van bovenstaande zorgorganisaties sluit aan op de aanpak van de Veiligheidsregio’s Amsterdam, Flevoland, Kennemerland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek Waterland en bij het Regionale Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) waarin voor de regio alle spoedzorg gecoördineerd wordt. Afgesproken is dat de bij het overleg betrokken organisaties (Omring, Woonzorggroep Samen, Zorgbalans, Cordaan, Amstelring, Viva, Magenta, De Zorgcirkel. Wilgaerden en LeekerweideGroep en Evean) per regio ook de overige zorgorganisaties betrekken.

 

Het zijn zeer uitzonderlijke tijden. Maar we doen er alles aan om de omstandigheden zo veilig en zo prettig mogelijk te laten zijn, gegeven de gevolgen van het virus. Hiervoor is samenwerking cruciaal en hebben we een crisisaanpak die zo duidelijk mogelijk is en flexibel genoeg is om zich aan de continu veranderende omstandigheden aan te passen.

 

Vragen?

Deze maatregelen roepen ongetwijfeld verdere vragen op waarbij wij rekenen op ieders begrip. We realiseren ons dat deze maatregelen grote gevolgen hebben. Deze zijn echter nodig om de kans op besmetting zoveel mogelijk te verkleinen en dus in het belang van bewoners en medewerkers van de verpleeg - en zorglocaties. De betreffende zorgorganisaties informeren vanzelfsprekend hun eigen cliënten en bewoners.

 

Op de website van het RIVM kunt u terecht voor de meest actuele informatie rond het Coronavirus. Ook is er een landelijk informatienummer ingesteld voor uw vragen over het coronavirus: 0800-1351.