Quarantaine voor aantal afdelingen Huis ter Wijck

Afgelopen weekend zijn de bewoners van een aantal afdelingen in woonzorgcentrum Huis ter Wijck in quarantaine gegaan. Een uitzendkracht met klachten, op meerdere afdelingen werkzaam, is op verzoek van ViVa! getest op COVID-19 en bleek positief. De quarantaine betekent, dat bewoners van deze afdelingen zoveel mogelijk op hun kamer blijven. Bezoek aan die bewoners wordt beperkt toegelaten en alleen met goed beschermingsmateriaal. De medewerkers op de betreffende afdelingen dragen persoonlijke beschermingsmiddelen als zij binnen de 1,5 meter komen. Er is gelukkig ruimte voldoende voor iedereen.

 

Het bezoeken van bewoners van andere afdelingen is toegestaan en deze bewoners mogen ook naar buiten. De geldende landelijke maatregelen, zoals 1,5 meter afstand, blijven uiteraard van kracht.  

 

Uit voorzorg worden alle bewoners en medewerkers van de betreffende afdelingen getest en tot nu toe zijn alle testuitslagen gelukkig negatief. Vooralsnog worden de mantelzorgers van de bewoners niet getest, afhankelijk van de testuitslagen en het verloop kijken we verder. De GGD is vanaf het begin bij het dagelijks overleg en samen met hen maken we het beleid. We zijn erg trots op de inzet en betrokkenheid van de medewerkers in Huis ter Wijck en op de snelle actie van de ondersteunende diensten.

 

We vinden het voor iedereen erg vervelend dat de quarantaine maatregelen nodig zijn en doen er samen alles aan om dit zo kort mogelijk te laten duren. We volgen de protocollen en houden ons aan de maatregelen. Zo zorgen we samen voor een veilige situatie op onze locaties.