Verzorging & verpleging, particulier

Als u structureel of tijdelijk thuis verzorging of verpleging nodig heeft, dan kunt u dit al dan niet aanvullend op de reguliere zorg zelf inkopen. Bij verzorging kunt u denken aan: hulp bij het wassen, aan-/uitkleden, naar het toilet gaan, steunkousen aantrekken, verzorgen van eten en drinken en toezien op de inname van medicatie. Bij verpleging kan het gaan om: wondzorg, zwachtelen, injecteren, zorg voor infusen (morfine-/vochtpompen en/of antibiotica), katheteriseren en blaasspoelingen, stomazorg. Afwijkende zorgvragen zijn altijd bespreekbaar.

De tarieven worden met u besproken in het intakegesprek. U ontvangt een offerte voor de door u gewenste verzorging of verpleging.

  

De tarieven gelden van maandag t/m vrijdag van 07.00 tot 20.00 uur. Voor de avond-/nachtdiensten en zaterdag, zon- een feestdagen geldt een hoger tarief.

De tarieven zijn exclusief materialen, inclusief btw en reiskosten binnen de IJmond. Buiten de regio IJmond worden reiskosten in rekening gebracht.

Ondergetekende wordt lid van ViVa! Ledenservice. Door het accorderen van deze machtiging geeft u toestemming aan ViVa! Zorggroep om tot wederopzegging één keer per jaar het lidmaatschapsgeld van uw IBANrekening af te schrijven. U betaalt, ongeacht wanneer u gedurende het jaar lid wordt, het jaarbedrag á € 25,75. Het lidmaatschap geldt voor het gehele huishouden.

 

Naam:

ViVa! Zorggroep/ ViVa! Ledenservice

Adres:

Parlevinkerstraat 23

PC/Woonplaats: 

1951 AR Velsen-Noord

IncassantID:

NL35ZZZ341845200000/ lidnummer

 

 

 

Aanvrager

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Partnergegevens

Lidmaatschap

*
*
Vul hier niets in a.u.b.

Wilt u particuliere verzorging of verpleging aanvragen, neem dan contact op met ViVa! Ledenservice, telefoon 088-995 88 22 of vul het aanmeldformulier in. ViVa! Zorggroep neemt dan contact met u op. 

*
*
*
*
*
*
*
*
*
Vul hier niets in a.u.b.
- +