Verzorging & verpleging, particulier

Als u structureel of tijdelijk thuis verzorging of verpleging nodig heeft, dan kunt u dit al dan niet aanvullend op de reguliere zorg zelf inkopen. Bij verzorging kunt u denken aan: hulp bij het wassen, aan-/uitkleden, naar het toilet gaan, steunkousen aantrekken, verzorgen van eten en drinken en toezien op de inname van medicatie. Bij verpleging kan het gaan om: wondzorg, zwachtelen, injecteren, zorg voor infusen (morfine-/vochtpompen en/of antibiotica), katheteriseren en blaasspoelingen, stomazorg. Afwijkende zorgvragen zijn altijd bespreekbaar.

De tarieven worden met u besproken in het intakegesprek. U ontvangt een offerte voor de door u gewenste verzorging of verpleging.

  

De tarieven gelden van maandag t/m vrijdag van 07.00 tot 20.00 uur. Voor de avond-/nachtdiensten en zaterdag, zon- een feestdagen geldt een hoger tarief.

De tarieven zijn exclusief materialen, inclusief btw en reiskosten binnen de IJmond. Buiten de regio IJmond worden reiskosten in rekening gebracht.

Wilt u particuliere verzorging of verpleging aanvragen, neem dan contact op met ViVa! Ledenservice, telefoon 088-995 88 22 of vul het aanmeldformulier in. ViVa! Zorggroep neemt dan contact met u op. 

Welke dienst*
Voorletters*
Tussenvoegsel(s)
Achternaam*
Straatnaam*
Huisnummer*
Huisnr. toevoeging
Postcode*
Plaatsnaam*
Geslacht*
Lidnummer ViVa! Ledenservice
Telefoonnummer*
Mobielnummer
Eventuele vragen en opmerkingen
Vul hier niets in a.u.b.
- +