21 september: Wereld Alzheimerdag

Dit is een themadag ter bevordering van de wereldwijde aandacht voor de ziekte dementie.

In dat kader organiseert de Keten dementie van de regio Midden- Kennemerland de Wereld Alzheimer Week van 16 tot en met 20 september.

 

In deze week verzorgen zorg- en welzijnsorganisaties activiteiten voor mensen met dementie, hun naasten en eenieder die geïnteresseerd is. Er is ook dit jaar weer een mooi en gevarieerd programma bedacht.

 

Zo kunt u bv. meedoen met diverse wandelingen, koorzang, koersbal en shakefietsen. Maar u kunt ook luisteren naar lezingen over dementie en de boekpresentatie “alle ouderen naar buiten”. Het volledige programma vindt u op de website van Alzheimer Nederland, afdeling Midden-Kennemerland: https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/midden-kennemerland of op deze flyer

 

U bent van harte welkom!