Algemene persverklaring publicatie jaarcijfers 2016

ViVa! Zorggroep herstelt in 2017 van moeilijk jaar 2016

 

De ouderenzorg staat al enkele jaren onder een toenemende financiële druk als gevolg van het overheidsbeleid. Daarnaast neemt de zorgvraag structureel toe, zowel in omvang als in complexiteit, met grote gevolgen voor de werkdruk van de zorgmedewerkers. Deze ontwikkelingen laten ook financieel hun sporen na. ViVa! Zorggroep heeft zich in 2016 niet aan deze ontwikkelingen kunnen onttrekken en heeft als gevolg hiervan een negatief resultaat gerealiseerd van € 4,5 mln. Dit resultaat is overigens grotendeels het gevolg van incidentele factoren. Hierbij kan worden gedacht aan de effecten van de cao VVT 2016 – 2018 waarin onder meer de verplichting is opgenomen tot het betalen van onregelmatigheidstoeslag met terugwerkende kracht (5 jaar) over verlofdagen.

 

ViVa! Zorggroep past zich al een aantal jaren zo snel mogelijk aan de veranderende omstandigheden aan. Onder andere door met minder management te gaan werken en door de combinatie van vast en flexibel personeel te optimaliseren. In maart heeft ViVa! Zorggroep in reactie op het negatieve resultaat over 2016 een herstelplan gelanceerd. Dit herstelplan is gebaseerd op drie pijlers, te weten: verhogen opbrengsten, optimaliseren personeelsinzet en reductie van bedrijfskosten. Het herstelplan begint inmiddels geleidelijk zijn vruchten af te werpen. Het eerste halfjaar van 2017 is door ViVa! Zorggroep met een bescheiden positief resultaat afgesloten. Ook de verwachtingen voor het tweede halfjaar van 2017 zijn gematigd optimistisch. Op grond van deze resultaten en verwachtingen hebben de huisbankiers voor 2016 een ‘vrijstelling (waiver)’ afgegeven voor het op dat moment niet voldoen aan de bankeisen. ViVa! Zorggroep heeft een groot vertrouwen in haar medewerkers en de koers die zij nu vaart en verwacht de komende jaren goede zorg en dienstverlening op het vlak van wonen, welzijn en zorg te kunnen blijven leveren.