In de krant: onze thuisbegeleiders

Thuisbegeleiding helpt mensen weer op de rit

 

Niet achter elke voordeur loopt alles gesmeerd. Psychische problemen, dementie, verslaving, schulden, vervuiling, overbelasting …, er kan van alles spelen waardoor mensen de grip op hun leven verliezen. Voor hen biedt ViVa! Zorggroep: Thuisbegeleiding. Praktische hulp waarvoor samen met de cliënt doelen worden gesteld.

 

‘Het ene probleem veroorzaakt of versterkt vaak het volgende’, zegt Thuisbegeleider Jacqueline Voss. ‘Ik maak eigenlijk nooit mee dat er maar één probleem speelt. Zo kreeg ik een cliënt aangereikt via de gemeente. De aanleiding was een kind dat elke dag te laat op school kwam. Ik kwam in contact met de ouder - het ging om een eenoudergezin - met autisme. In het begin begeleidde ik het gezin dagelijks door om half acht ’s ochtends langs te gaan en al snel was het te laat komen opgelost. Maar dit probleem bleek het topje van de ijsberg te zijn. Vanuit onze vertrouwensband kreeg ik te horen dat er ook schulden en verslavingsproblematiek speelden. In overleg met de WMO-consulent is daarop de indicatie aangepast en konden we een beroep doen op Brijder en de schuldhulpverlening. Inmiddels is het drugsgebruik van deze cliënt verleden tijd en is er uitzicht op een toekomst zonder schulden.’

 

Samen de neerwaartse spiraal doorbreken

Els Mooij coördineert het Team Thuisbegeleiding en slaat de brug naar interne partijen als wijkverpleegkundigen en huishoudelijke ondersteuning en externe partijen zoals de GGZ, wijkagenten, PsyQ, GGD, Brijder, DOC team en FACT. Els: ‘Ook al werken we samen met diverse partijen, onze client krijgt één vaste begeleider die hem helpt om met structuur, balans en rust weer grip op zijn leven te krijgen. Ook zoeken we in het netwerk van de cliënt naar iemand die een vinger aan de pols kan houden als wij weer weg zijn. Onze trajecten kosten tijd, tussen een half en twee jaar gemiddeld, maar het lukt bijna altijd.’ Jacqueline: ‘Ofschoon je soms heftige dingen meemaakt, ervaar ik mijn werk totaal niet als zwaar. Je komt bij mensen die in een neerwaartse spiraal zitten en samen weet je die te doorbreken. Waardoor ze zichzelf en hun woning weer gaan verzorgen, gezond gaan eten, weer naar buiten durven, mensen opzoeken en meer zin in het leven krijgen. Dat is prachtig!’

 

Wil jij je ook inzetten voor mensen die er zelf niet meer uitkomen? Ga naar werkenbij.vivazorggroep.nl, mail naar solliciteren@vivazorggroep.nl of bel 088 995 80 00.