Maatregelen tegen coronavirus

Bericht 16 maart 2020

 

ViVa! volgt alle ontwikkelingen rondom het coronavirus nauwgezet, ondanks dat er geen besmette cliënten zijn. We scherpen daar waar nodig iedere dag de maatregelen aan. Daarnaast willen we graag een aantal mooie initiatieven met u delen, die ontstaan door de crisis.

 

Bezoek in onze woonzorglocaties
Er is besloten om slechts één bezoeker per bewoner per dag toe te laten in onze woonzorglocaties. Van 15.00 uur t/m 17.00 uur. Eventueel vergezeld van maximaal één kind boven de 5 jaar. Voor beiden geldt uiteraard dat ze geen symptomen van verkoudheid, keelpijn en/of griep mogen hebben. We raken niemand aan en houden twee meter afstand. Wanneer het bezoek uitgesteld kan worden, heeft dit zeker onze voorkeur.

 

Dagactiviteiten voor nog thuiswonende cliënten

Onze Ontmoetingscentra zijn gesloten. De dagactiviteiten gaan alleen door wanneer de opvanglocatie niet aan een verpleeghuis- of woonzorglocatie vastzit. Is dit wel het geval, dan worden de activiteiten stopgezet. Als deze maatregel te veel ontwrichtend is, bekijken wij per deelnemer naar een oplossing.

 

Zorgpersoneel
Er wordt veel van ons zorgpersoneel gevraagd. Zij blijven pas thuis als zij klachten hebben zoals hoesten en/of kortademigheid en koorts (boven de 38 graden) zoals de landelijke richtlijn voorschrijft voor zorgpersoneel. Ze mogen niet naar het buitenland reizen. We hebben hen in deze turbulente tijden hard nodig en spreken dan ook onze waardering uit voor het feit dat zij er met elkaar voor zorgen dat de zorg voor onze cliënten overeind blijft!

 

Mooie initiatieven

 

  • Rode Kruis: Ready2help

Mensen met een beperkt sociaal netwerk hebben nu extra hulp nodig. Wil je ook helpen  en het netwerk van burgerhulpverleners Ready2Help versterken? Meld je dan aan via deze link: https://www.rodekruis.nl/hulp-in-nederland/ready2help/

 

  • Hulplijn of luisterend oor:

Heb je een luisterend oor, of extra hulp nodig omdat je in quarantaine of thuisisolatie zit? Dan kun je contact opnemen met de Rode Kruis Hulplijn (070-4455 888).

Dit nummer is bereikbaar vanaf 9.00 uur. Of kijk voor De Luisterlijn op www.deluisterlijn.nl

Regio Alkmaar: 072 - 561 36 14; Regio Haarlem: 023-5471471

 

  • Als jij zorgt, pas ik op

Via deze website kunnen mensen zich aanbieden als oppas, of een oppas vinden als zij vanwege hun vitale beroep moeten blijven werken: https://alsjijzorgtpasikop.nl