MCA en zorginstellingen vormen CVA-keten

Een groot aantal regionale zorgaanbieders, waaronder

Medisch Centrum Alkmaar (MCA), vormen de CVA-keten Noord/Midden Kennemerland - Kop Noord Holland. Dit is een samenwerkingsverband van zorginstellingen die voorzien in alle noodzakelijke zorg voor patiënten die een hersenbloeding of herseninfarct (CVA/TIA) hebben gehad. Met voor elke patiënt een individueel zorgplan hebben de ketenpartners één doel voor ogen: het functioneren en de kwaliteit van leven voor de CVA-patiënt verbeteren. De aanleiding van deze krachtenbundeling is het voorkomen van zorgoverlap of onvolledige zorgverlening.

 

Individueel zorgplan
Een hersenbloeding of –infarct is een ingrijpende gebeurtenis voor patiënt en hun naaste. De gevolgen kunnen uiteenlopen van nauwelijks merkbaar tot ernstige invaliditeit. Deze patiënten krijgen niet alleen te maken met het ziekenhuis, maar ook met andere zorgaanbieders. Zonder last te hebben van muren en belangen tussen organisaties wordt de CVA-zorg op elkaar afgestemd. Zo wordt er voor elke patiënt een individueel integraal zorgplan opgesteld, dat betrekking heeft op:

  • een snelle start van behandeling
  • een snelle start van revalidatie
  • goede aansluiting van zorg door de verschillende aanbieders
  • zo goed mogelijke nazorg.


Zo’n zorgplan is nauw afgestemd op de wensen en behoeften van de patiënt, die er met zijn naaste/ mantelzorger actief bij betrokken is. Dit om een optimaal herstel te bewerkstelligen en een voorspoedig verloop van de behandeling. Voor elke patiënt is er een eigen ‘CVA-cliëntenmap’, waarin opgenomen het individuele zorgplan en informatie over het ziektebeeld, onderzoek en therapie. Deze map kan de patiënt meenemen naar alle betrokken ketenzorgverleners.

CVA-keten


De CVA-keten is een inzichtelijk regionaal ketennetwerk van zorgaanbieders: ziekenhuis, thuiszorginstellingen, huisartsenorganisaties, revalidatie-instellingen, patiëntenvereniging, belangenvertegenwoordigers, zorgkantoren en zorgverzekeraars, waar CVA-patiënten en hun naasten/mantelzorgers, verwijzers en collega’s terecht kunnen. Het netwerk draagt zorg voor kwalitatief hoogwaardige zorg op het gebied van zorg en welzijn voor de CVA-patiënt. Hiervoor maken zij afspraken ter bevordering van de doorstroming van de patiënt in het zorgtraject en het inzichtelijk maken van de ketenkwaliteit. Meer info over de *ketenpartners: www.kennisnetwerkcva.nl

 

CVA-ketencoördinator
Binnen de keten is een CVA-ketencoördinator aangesteld, die een belangrijke rol heeft in de verankering en borging van de keten. Ook is zij verantwoordelijk voor de aansturing ervan. Verder waarborgen vertegenwoordigers van de ketenpartijen in alle fasen van de aandoening een integrale, deskundige en samenhangende zorg en behandeling.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.