Nieuw concept voor woonzorgcentrum in Uitgeest

De afgelopen jaren hebben de gemeente Uitgeest en ViVa! Zorggroep veelvuldig overlegd over een nieuw woonzorgcentrum in het centrumgebied ter vervanging van Geesterheem. In de commissie Ruimtelijke Ordening van 4 april maakten de gemeente en ViVa! Zorggroep bekend dat zij op zoek gaan naar een geschikte locatie buiten het centrumgebied. Ook gaf José van Vliet, bestuurder van ViVa! Zorggroep, aan dat de vervanging van Geesterheem op een later moment plaatsvindt dan tot dusver gedacht.

 

Het huidige Geesterheem heeft 47 plaatsen. Uitgangspunt voor de nieuwbouw is een woonzorglocatie voor 80 bewoners met voor elke bewoner een eigen appartement en daarnaast huiskamers voor activiteiten. Dat past niet op de huidige locatie.

 

Buiten het centrum

Het afgelopen jaar onderzochten de gemeente en ViVa! Zorggroep verschillende locaties in het centrumgebied. De gemeente heeft ook geprobeerd om extra grond te verkrijgen, maar deze onderhandelingen hebben niets opgeleverd. “Dus zoeken we komend jaar naar een geschikte locatie buiten het centrumgebied, maar wel binnen de gemeentegrenzen van Uitgeest”, aldus wethouder Jelle Brouwer.

 

Nieuw concept

Uit cijfers blijkt dat het aantal ouderen in Uitgeest de komende jaren fors toeneemt. Ook stijgt het aantal mensen dat zorg nodig heeft (ernstige fysieke problemen/dementie). ViVa! wil graag een nieuw woonzorgconcept realiseren voor deze mensen. Bestuursvoorzitter José van Vliet: “We willen inwoners van Uitgeest de mogelijkheid bieden in hun eigen omgeving oud te worden, ook als ze zorg nodig hebben.” In het beoogde concept wordt 24-uurs zorg geboden.

 

In 2025 nieuwe locatie

Niet eerder dan in 2023 kan worden gestart met de nieuwbouw. Omdat de inschatting is dat de bouwwerkzaamheden ongeveer twee jaar gaan duren, verhuizen de bewoners en medewerkers van Geesterheem niet eerder dan in 2025 naar een nieuwe locatie.