Samenwerking zorgverleners in de regio uitgebreid!

02-07-2014

Samenwerking zorgverleners in de regio uitgebreid!

 

Het Rode Kruis Ziekenhuis, de Huisartsenvereniging Midden-Kennemerland, ViVa! Zorggroep, Heliomare en Dijk en Duin hebben op 2 juli hun onderlinge samenwerking op het gebied van ketenzorg geformaliseerd. De partijen werken al geruime tijd samen om de zorg bij de diverse partijen naadloos op elkaar aan te laten sluiten. Nu is hier ook een officiële samenwerkingsovereenkomst voor getekend, onder de noemer: Zorggroep IJmond 2.0. 

 

Al eerder werden goede resultaten bereikt in de samenwerking van de diverse partijen rond de CVA-zorgketen. Dit wordt nu verbreed naar meer doelgroepen. De bestuurders van de betrokken organisaties en de huisartsenvereniging gaven eerder dit jaar groen licht om op een aantal thema’s ketenzorg op te zetten en te verbeteren. De intentie is om dit op termijn verder uit te bouwen.

 

De vijf thema’s waarbinnen professionals reeds aan de slag zijn gegaan:

  • Dementie
  • Chronische Neurologische Aandoeningen
  • Overgewicht bij kinderen
  • Gerontopsychiatrie
  • Zorgverlenerskaart

 

Belangrijke speerpunten binnen deze ketensamenwerking zijn de voorspoedige terugkeer van de cliënt naar huis en het zo zelfstandig mogelijk functioneren thuis. Dit moet gelden in het gehele zorg-, herstel- en behandeltraject. Het zorgaanbod wordt vanuit de cliënt en mantelzorger georganiseerd om deze zo goed mogelijk in staat te stellen in de eigen (woon)omgeving te blijven.

 

Naast het verbeteren van de samenwerking zet het samenwerkingsverband ook in op  leren van elkaar. Met  de ondertekening van de overeenkomst is een start gemaakt en een een mooie stap in de richting van ontwikkeling van netwerk- en ketensamenwerking. " Het is mooi om te zien dat er veel enthousiasme en energie is bij de betrokkenen om hieraan een bijdrage te leveren”, aldus Mark van Vliet, clustermanager Gespecialiseerde Zorg.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.