Twee nieuwe leden Raad van Toezicht

ViVa! Zorggroep verwelkomt in januari Anita Blankestijn en Jonathan Zijp als nieuwe leden van de Raad van Toezicht. Zij worden respectievelijk lid van de auditcommissie en de commissie kwaliteit en veiligheid. Zij volgen Jolande Tijhuis en Jan Boekelman op, die vanwege het einde van de termijn zijn afgetreden.

 

 

Digitalisering en klantgerichte verandertrajecten

Anita Blankestijn is haar carrière gestart met een traineeship bij General Electric. Zij heeft daarna verschillende functies vervuld in Europa en vervolgens bij o.a. PostNL en Aegon. Haar huidige werkgever is Dura Vermeer, waar zij de functie van programma directeur digitalisering vervult. De kennis en ervaring die zij meebrengt ligt met name op het formuleren en uitvoeren van strategische verandertrajecten, waarbij de inzet van digitalisering een belangrijke rol speelt.

 

Anita Blankestijn: ‘In de ouderenzorg zien we dat er steeds meer cliënten met een zwaardere zorgindicatie komen. Dat, in combinatie met een krappe arbeidsmarkt, betekent dat digitalisering en zorgtechnologie een grotere rol zullen gaan spelen. Ik kijk er naar uit om mijn expertise daarvoor in te zetten.’  

 

Expertise langdurige zorg

Jonathan Zijp heeft in 2013 zijn Master of Science Geneeskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam afgerond en heeft zijn specialisatie ouderengeneeskunde voltooid aan het Amsterdam UMC. Hij werkte eerder in het ziekenhuis, de huisartspraktijk en medische advisering en is sinds 2020 werkzaam als specialist ouderengeneeskunde bij Cordaan. Daarnaast is hij bij deze organisatie ook nauw betrokken bij regionale capaciteitsplanning in de ouderenzorg, het UNO Amsterdam, de commissie Wet zorg en dwang en het thema zorginnovatie.

 

Jonathan Zijp: ‘Ik heb brede interesse in de samenhang tussen het medisch inhoudelijk handelen en de bestuurlijke en beleidsmatige aspecten rondom de zorg van patiënten. De zorg wordt ingewikkelder en verplaatst zich naar thuis. ViVa! Zorggroep wil deze zorg in goede banen leiden en ik draag daar graag aan bij.’

 

Naast Anita en Jonathan wordt de Raad van Toezicht van ViVa! Zorggroep gevormd door Dorine Wekking (voorzitter en remuneratiecommissie), Annemiek Rutters (vicevoorzitter en remuneratiecommissie), Ben Spelbos (auditcommissie) en Hendrik Verschuur (commissie kwaliteit en veiligheid).

 

Dorine Wekking, voorzitter Raad van Toezicht: ‘We bedanken Jolande en Jan hartelijk voor hun inspanningen en heten Anita en Jonathan welkom. Ook in de nieuwe samenstelling zullen we de Raad van Bestuur ondersteunen bij de uitdagingen die de huidige zorgverlening van ons vraagt. We verheugen ons op een fijne samenwerking.’