ViVa! Zorggroep behaalt als eerste certificaat Milieuthermometer Zorg, Green Deal

Op maandagmorgen 28 mei ontving ViVa! Zorggroep bestuurder José van Vliet in De Loet in Heiloo, het eerste certificaat Milieuthermometer Zorg, toegekend door MilieuPlatform Zorg, uit handen van wethouder Rob Opdam.

 

Duurzaam en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen wordt steeds belangrijker voor de zorg. Op milieugebied is de kennis nu gebundeld in de Milieuthermometer Zorg (MTZ). Dit biedt een basis voor milieuzorg, geeft invulling aan recente wetgeving en zorgt voor kostenbesparing.

 

De Milieuthermometer Zorg bestaat uit een schema met ruim 100 maatregelen, waarvan er, voor een certificaat brons, 52 verplicht zijn te volbrengen en een 14 extra naar keuze. Deze maatregelen zijn onderverdeeld in 17 thema’s, waaronder; Milieu- en energiemanagement, Afval, Gevaarlijke stoffen, Catering en voeding, Inkoopbeleid en Groenbeheer.

 

Green Deal Zorginstellingen

In 2015 hebben een aantal zorginstellingen en ziekenhuizen de Green Deal: ‘Op weg naar duurzame zorg’ getekend. Hiermee beloofden zij in drie jaar alle locaties voor het bronzen niveau van de MilieuThermometer Zorg te certificeren. Landelijk werken 135 overheids- en zorginstellingen samen. Zij hebben de ambitie uitgesproken dat eind 2018 80% van de ziekenhuizen en 50% van de overige zorgaanbieders een begin hebben gemaakt met de systematische verduurzaming van hun bedrijfsvoering.

 

De landelijke Green Deal leidt tot een nieuwe aanpak in de zorg, waarbij de lokale aanpak in Woonzorgcentrum De Loet in Heiloo laat zien dat zorginstellingen meteen aan de slag gaan. In Nederland zijn al 9 regio’s zo bezig. Dit leidt in 2018 ook tot de stap dat ministeries en zorgbranches de regie gaan nemen tot de route naar energieneutraal en duurzaamheid in de zorg.

 

Alle intramurale zorglocaties en het hoofdkantoor van ViVa! Zorggroep zullen over een tijdsperiode tot eind 2019 worden voorbereid voor een certificeringsaudit.