ANBI gegevens - Stichting ViVa! Zorggroep

Naam organisatie

  • Stichting ViVa! Zorggroep

 

RSIN nummer

  • 812630038

 

KvK dossiernummer

  • 34184520

 

Contactgegevens >>

 

Doel, missie en visie >>

 

Beleidsplan

Het werk dat de instelling doet volgt rechtsreeks uit de visie: ViVa! Zorggroep biedt een compleet pakket aan ondersteuning, diensten en zorg voor alle inwoners van het werkgebied. ViVa! Zorggroep is een maatschappelijke organisatie, zonder winstoogmerk.

 

Verreweg het grootste gedeelte van de activiteiten wordt gefinancierd vanuit de Wlz, de WMO en de zorgverzekeringswet. Hiernaast ontvangt ViVa! Zorggroep subsidies om de jeugdgezondheidszorg uit te voeren in de regio Kennemerland.

 

Het vermogen wordt beheerd door de Stichting zelf. Het betreft met name tijdelijk overtollige liquide middelen, die kort worden uitgezet bij solide financiële instellingen. Besteding van middelen is in beginsel ten behoeve van het uitvoeren van de missie en visie van ViVa! Zorggroep.

 

Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid

 

Raad van bestuur

  • De heer drs. L.E.F. van Ruth, raad van bestuur

 

Raad van toezicht

  • De heer M.J. Hartvelt, voorzitter
  • De heer mr. J.C. Dekker
  • De heer H.P.S. Baks, lid
  • Mevrouw M.G. Wats arts MBA, lid
  • De heer drs. P.A. van den Brom (AAG MBA MBI), lid

 

De medewerkers van ViVa! Zorggroep worden beloond conform de CAO VV&T.

 

Verslag van uitgeoefende activiteiten

Hiervoor verwijzen wij graag naar ons jaarbericht 2015 ‘Onze rol als wijkgerichte dienstverlener’.

 

Financiële gegevens

Financiële gegevens van ViVa! Zorggroep zijn te consulteren op www.jaarverslagenzorg.nl

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.