ANBI gegevens - Stichting Vrienden van ViVa!

 

Naam organisatie

 • Stichting Vrienden van ViVa! 

 

RSIN

 • 814416937

 

Postadres       

Postbus 95

1960 AB Heemskerk

 

Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid   

 

 • Voorzitter: dhr. K. Korsman
 • Secretaris: dhr. G.F.CH. Hardeveld Kleuver
 • Penningmeester: dhr. E.L.W.M. Zwager

 

Er hebben zich bestuurswisselingen voorgedaan in het jaar 2015.

 

Beloningsbeleid: niet van toepassing

 

 

Uitgangspunt voor het verrichten van activiteiten is de notariële akte d.d. 1 maart 2012.

 

De werkzaamheden van de stichting Vrienden van ViVa! omvatten

 • Het ondersteunen van projecten voor cliënten van ViVa! Zorggroep in de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen-Noord. De projecten zijn gericht op maatschappelijke participatie, sociale zelfredzaamheid, welzijn en culturele activiteiten in relatie tot ouderen.
 • Het ondersteunen van bijvoorbeeld hospices of ontmoetingscentra.

 

De middelen van de stichting voor het bereiken van haar doel bestaan uit

 • Subsidies, donaties, schenkingen, erfstellingen, legaten

 

De middelen van de stichting worden als volgt beheerd

 • Voor het beheer van de gelden van de stichting wordt gebruik gemaakt van de diensten van de Rabobank. Een deel van de gelden wordt contant aangehouden en een deel in aandelen en obligaties. Belegging vindt plaats op basis van een defensief profiel.
 • Per kwartaal wordt de ontwikkeling van de aandelen- en obligatieportefeuille besproken met de adviseurs van de Rabobank. In 2015 zijn geen donaties of legaten ontvangen.

 

 

Doelstelling stichting

Het verkrijgen, beheren en besteden van de door haar verkregen (geld)middelen ten behoeve van ouderen in de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen-Noord.

 

Verslag uitgeoefende activiteiten in 2015

 • Bijdrage aan lustrum Ontmoetingscentrum St. Agnes
 • Bijdrage aan openingsweek Lommerlust
 • Bijdrage aan inrichting diverse terrassen
 • Aanschaf muziekbox “Herkent u deze melodie?”
 • Aanschaf Verschillend spelmateriaal
 • Aanschaf LP-speler
 • Bijdrage aan organisatie herfstmarkt, burendag, themadag
 • Bijdrage diverse uitstapjes voor bewoners
 • Aanschaf beweegboxen
 • Aanschaf geheugenkist
 • Aanschaf Ipads voor Familienet
 • Bijdrage aan Parkinson café
 • Bijdrage optreden miMakkus en Careclowns
 • Bijdrage aan organisatie SAIL

 

Financieel overzicht

Het rendement op de beleggingen wordt jaarlijks ter beschikking gesteld voor het financieren van projecten, die ten goede komen van ouderen in de gemeenten Beverwijk en Heemskerk en die niet tot de jaarlijkse exploitatiemiddelen van organisaties kunnen worden beschouwd.

Het totaal van de ter beschikking gestelde bijdragen bedroeg € 30.000,--.

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.