Colofon

De website www.vivazorggroep.nl komt tot stand onder verantwoordelijkheid van afdeling Communicatie van ViVa! Zorggroep. De informatie op deze website wordt door de diverse afdelingen aangedragen.


Hoofd- en eindredactie
Masja Slootweg, communicatieadviseur ViVa! Zorggroep
Annemarie van der Linden, communicatieadviseur ViVa! Zorggroep
Janine Wagensveld, communicatieadviseur ViVa! Zorggroep


Vormgeving en technische realisatie
Snakeware, Sneek


Fotografie
Ronald Goedheer
Snakeware
Medewerkers ViVa! Zorggroep