Jaarverslag

Met ingang van verslagjaar 2012 heeft het ministerie van VWS besloten het maatschappelijk verslag oftewel jaarverslag te laten vervallen. Het ministerie heeft genoeg aan de gegevens uit de jaarrekening en DigiMV. De achterliggende gedachte hierbij was een vermindering van de administratieve lasten voor instellingen.

 

PDF DocumentJaarrekening ViVa! Zorggroep 2017.pdf

Met ingang van verslagjaar 2012 heeft het ministerie van VWS besloten het maatschappelijk verslag oftewel jaarverslag te laten vervallen. Het ministerie heeft genoeg aan de gegevens uit de jaarrekening en DigiMV. De achterliggende gedachte hierbij was een vermindering van de administratieve lasten voor instellingen.

 

PDF DocumentJaarrekening ViVa! Zorggroep 2016.pdf

Dit jaar hebben we ervoor gekozen om een publieksverslag over het jaar 2015 uit te geven. De titel van het document is 'Onze rol als wijkgerichte dienstverlener'. Het wijkgericht werken is immers sinds 2007 een belangrijk speerpunt in ons beleid. Verschillende medewerkers, maar ook relaties zijn bevraagd over onze rol als wijkgerichte dienstverlener. Wat vinden zij ervan, hebben we deze rol goed opgepakt en wat kan ViVa! hier nog meer in doen? De antwoorden vindt u in de vorm van interviews en foto's terug in dit jaarbericht.

 

 

 

 

 

Met trots presenteren wij u ons jaarverslag 2014 'Samen verder bouwen'. In 2014 is de koers voortgezet waarin een klein team, dicht bij onze cliënt ‘mevrouw Beentjes’, de zorg en ondersteuning regelt en levert. Deze ontwikkeling stond centraal in het programma ViVa! Verandering. Met ViVa! Verandering heeft ViVa! zich voorbereid op de hervorming van de langdurige zorg in 2015. Het jaar 2014 is volop gebruikt voor het realiseren van de plannen om de organisatie toekomstproof te laten zijn. Vanuit de vier deelprogramma’s van ViVa! Verandering – WijkZorg, Professionalisering, ViVa! Actief en Cultuur & Gastvrijheid – zijn flinke palen geslagen en bouwstenen gezet en is in 2014 de rol van ‘brede dienstverlener op het gebied van wonen, welzijn en zorg’ soepel opgepakt. Download het jaarverslag om hier meer over te lezen.

 

 

- +