Jaarverslag

Dit jaar hebben we ervoor gekozen om een publieksverslag over het jaar 2015 uit te geven. De titel van het document is 'Onze rol als wijkgerichte dienstverlener'. Het wijkgericht werken is immers sinds 2007 een belangrijk speerpunt in ons beleid. Verschillende medewerkers, maar ook relaties zijn bevraagd over onze rol als wijkgerichte dienstverlener. Wat vinden zij ervan, hebben we deze rol goed opgepakt en wat kan ViVa! hier nog meer in doen? De antwoorden vindt u in de vorm van interviews en foto's terug in dit jaarbericht.

 

 

 

 

 

Met trots presenteren wij u ons jaarverslag 2014 'Samen verder bouwen'. In 2014 is de koers voortgezet waarin een klein team, dicht bij onze cliënt ‘mevrouw Beentjes’, de zorg en ondersteuning regelt en levert. Deze ontwikkeling stond centraal in het programma ViVa! Verandering. Met ViVa! Verandering heeft ViVa! zich voorbereid op de hervorming van de langdurige zorg in 2015. Het jaar 2014 is volop gebruikt voor het realiseren van de plannen om de organisatie toekomstproof te laten zijn. Vanuit de vier deelprogramma’s van ViVa! Verandering – WijkZorg, Professionalisering, ViVa! Actief en Cultuur & Gastvrijheid – zijn flinke palen geslagen en bouwstenen gezet en is in 2014 de rol van ‘brede dienstverlener op het gebied van wonen, welzijn en zorg’ soepel opgepakt. Download het jaarverslag om hier meer over te lezen.

 

 

Met trots presenteren wij u ons jaarverslag 2013 ‘Samen leven, samen zorgen’. ViVa! Zorggroep staat voor kwaliteit van leven en richt haar focus op de toekomst van onze cliënten. In 2013 hebben we grote stappen gezet om, in het licht van alle veranderingen die op ons afkomen, deze toekomst goed te organiseren voor onze cliënten. Zo zijn we verder gegaan met de ontwikkeling van wijkgericht werken, met het ondersteunen van onze cliënten in zelfstandigheid en met het professionaliseren van onze organisatie. Activiteiten die hoognodig zijn om gezonde toekomst te garanderen voor ViVa!, onze medewerkers en onze cliënten.

 

 

 

Meerjarenbeleid 2014-2018

Waar het jaarverslag stilstaat bij alles wat in 2013 is gerealiseerd blikken we in onderstaand filmpje vooruit op de toekomst. In dit filmpje gaan we in op onze visie op de veranderingen in de zorg en de toekomstige rol van ViVa! Zorggroep. 

 

 

 

Hieronder kunt u het Jaarverslag van ViVa! Zorggroep downloaden. Het Jaarverslag is tot stand gekomen conform de voorschriften van de Jaarverantwoording Zorginstellingen.

 

 

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.