Jaarrekening

Met ingang van verslagjaar 2012 heeft het ministerie van VWS besloten het maatschappelijk verslag oftewel jaarverslag te laten vervallen. Het ministerie heeft genoeg aan de gegevens uit de jaarrekening en DigiMV. De achterliggende gedachte hierbij was een vermindering van de administratieve lasten voor instellingen. Hieronder kunt u de jaarrekening van de afgelopen jaar bekijken en downloaden:

 

PDF DocumentGeconsolideerde jaarrekening 2021 Viva definitief 24 mei 2022.pdf