Formulier klacht, suggestie of compliment voor cliënten ViVa! Zorggroep

Gegevens indiener en cliënt

Naam cliënt
Cliëntnummer
Naam indiener
Relatie tot cliënt
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
Datum
Ingevuld met behulp van medewerker

Klacht

Omschrijving klacht

Behandeling klacht

Hoe wilt u dat uw klacht wordt opgepakt?*
Heeft u gekozen voor behandeling B of C, dan is het mogelijk om ondersteuning te krijgen van de klachtenopvangfunctionaris. Deze is onafhankelijk en kan u en de organisatie ondersteunen of adviseren bij het afhandelen van uw klacht.
Wilt u ondersteuning?
Een afschrift van uw klacht wordt altijd doorgestuurd aan de Raad van Bestuur.

Suggestie

Omschrijving suggestie

Compliment

Omschrijving compliment
Vul hier niets in a.u.b.