Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden zorgovereenkomst

 

ViVa! Zorggroep streeft ernaar u de beste zorg en behandeling te bieden. Om dit samen vast te leggen, sluiten wij bij levering van zorg en/of behandeling een zorgovereenkomst met u af. In de leveringsvoorwaarden die hierin zijn opgenomen, staat wat onze wederzijdse rechten en plichten zijn.

 

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing wanneer u thuis, in een woonzorgcentrum, of in een verpleeghuis woont. Het contract dat ViVa! Zorggroep met u afsluit als wij u, via de gemeente, maatschappelijke ondersteuning leveren, heeft andere leveringsvoorwaarden.

 

PDF DocumentAlgemene Voorwaarden ViVa! Zorggroep per 1 januari 2022.pdf

 

 

PDF DocumentBijzondere module ELV 2022.pdf

PDF DocumentBijzondere module GRZ 2022.pdf

PDF DocumentBijzondere module MPT-VPT 2022.pdf

PDF DocumentBijzondere module Wijkverpleging 2022.pdf

PDF DocumentBijzondere module Wzd 2022.pdf

PDF DocumentBijzondere module Zorg met verblijf 2022.pdf