Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden zorgovereenkomst

 

ViVa! Zorggroep streeft ernaar u de beste zorg en behandeling te bieden. Om dit samen vast te leggen sluiten wij bij levering van zorg en/of behandeling een zorgovereenkomst met u af. In de leveringsvoorwaarden die hierin zijn opgenomen, staat wat onze wederzijdse rechten en plichten zijn.

De Algemene Voorwaarden zijn aangepast omdat de nieuwe privacywet (AVG) op 25 mei 2018 van toepassing is. De aangepaste Algemene Voorwaarden gelden met terugwerkende kracht vanaf 25 mei 2018.

 

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing wanneer u thuis, in een woonzorgcentrum, of in een verpleeghuis woont. Het contract dat ViVa! Zorggroep met u afsluit als wij u, via de gemeente, maatschappelijke ondersteuning leveren, heeft andere leveringsvoorwaarden.

 

PDF DocumentAlgemene voorwaarden.okt.2018.pdf

 

PDF DocumentModule-Zorg-met-Verblijf.2018.pdf

PDF DocumentModule-Wijkverpleging.2018.pdf

PDF DocumentModule-MPT-en-VPT.2018.pdf

PDF DocumentModule-ELV.2018.pdf

PDF DocumentModule-GRZ.2018.pdf