Ondernemingsraad

ViVa! Zorggroep heeft een ondernemingsraad (OR) die bestaat uit 15 gekozen leden.
De OR overlegt maandelijks namens de medewerkers met de raad van bestuur over alle onderwerpen die de organisatie aangaan. De OR is vroegtijdig betrokken waardoor ook de invloed op de besluitvorming zo groot mogelijk is. De OR heeft hier onder andere  advies-, instemmings- en initiatiefrecht volgens de Wet op de Ondernemingsraden.

De OR wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris en een adviseur. Incidenteel wordt een externe adviseur geraadpleegd.
Voor meer informatie 088-9958692 of ondernemingsraad@vivazorggroep.nl