Cursusvoorwaarden

  • U schrijft zich in met een inschrijfformulier. Dit is tevens een eenmalige machtiging.
  • U ontvangt van ViVa! Ledenservice een bevestigingsbrief met informatie over de cursuslocatie, startdatum en tijden. Hierna is uw inschrijving definitief en kan de cursus niet meer geannuleerd worden.
  • Heeft u twee weken vóór aanvang van de cursus nog geen uitnodiging ontvangen, neem dan contact op met onze ledenservice, telefoon 088-995 88 22.
  • Het verschuldigde cursusgeld wordt in de eerste week van de maand volgend op de start van de cursus van uw rekening afgeschreven.
  • In principe vindt er geen restitutie plaats indien u voortijdig stopt met de cursus.
  • Lessen die uitvallen door afwezigheid van de docent worden ingehaald aan het einde van de cursus.
  • Wij behouden ons het recht voor gedurende de cursus de tijd of locatie te wijzigen en/of eventueel de docent te vervangen.
  • Bij onvoldoende deelnemers behouden wij ons het recht voor een cursus te laten vervallen. Indien gewenst, plaatsen wij u op de wachtlijst voor een volgende cursus.
  • Bij te veel inschrijvingen plaatsen wij u op een wachtlijst; u wordt daarover geïnformeerd.