Weihnachtsfeest met Bach

De vakgroep muziektherapie van ViVa! Zorggroep bestaat 10 jaar en organiseert een sfeervolle en feestelijke middag in de Sint-Agatha kerk in Beverwijk.

 

Op 21 december heeft het Amsterdams Gemengd Koor hun generale repetitie samen met groot orkest en solisten. Zij oefenen het Weihnachts Oratorium van Bach ter voorbereiding op het concert de volgende dag in het Koninklijk Concertgebouw van Amsterdam. Er zijn enorm veel aanmeldingen geweest en alle beschikbare plaatsen zijn vergeven! U kunt zich dus niet meer opgeven. Iedereen die zich heeft aangemeld, ontvangt daarover apart bericht.

 

 

Het Amsterdams Gemengd Koor (AGK) werd in 1928 opgericht en vierde in 2018 dus zijn 90-jarig jubileum. Het is een groot oratoriumkoor van circa 135 leden, verdeeld over de vier stemgroepen. Het AGK brengt jaarlijks twee à drie oratoriumwerken ten gehore, maar ook minder bekende, prachtige werken. Het koor treedt meestal op in het Koninklijk Concertgebouw en af en toe op andere locaties, soms ook in het buitenland. Voor meer informatie over het koor kunt u kijken op: https://www.het-agk.nl/agk/

 

Voor meer informatie over het orkest kunt u kijken op: https://hetpromenadeorkest.nl/

 

Deze opvallende koepelkerk in Beverwijk is in de jaren 1922-1924 gebouwd onder architectuur van de heren Jos en Pierre Cuypers, vader en zoon. In 1995 werd het gebouw een Rijksmonument. Het inwendige van de kerk bestaat uit een achtkantige ruimte, waaromheen een achttal kapellen zijn gebouwd.

 

Het midden is overwelfd door een gemetselde koepel met een hoogte van 30 meter en een diameter van 22 meter, die wordt gedragen door acht granieten zuilen.

 

Op 21 december zal er ook een mogelijkheid zijn om de kerststal te bezichtigen. De laatste jaren bezochten ongeveer 12.500 mensen, waaronder ruim 3000 schoolkinderen deze inmiddels landelijk bekende Kerstgroep.

 

Voor meer informatie over de kerk kunt u kijken op: http://www.stichtingkerststalstagathakerk.nl/ 

 

Johan Sebastiaan Bach

 

Wat is er fijner en feestelijker dan om de feestdagen rond Kerstmis in te luiden met de prachtige en jubelende muziek uit het Weihnachtsoratorium?

   

21 december wordt de donkere en koude buitenwereld vervangen door warmte en licht en Bachs geniale muziek.

Het Weihnachtsoratorium bestaat uit zes zelfstandige cantates, bestemd voor: Eerste Kerstdag, Tweede Kerstdag, Derde Kerstdag, Nieuwjaar, de eerste zondag na Nieuwjaar en Driekoningen (Epifanie).

   

Bach heeft het werk niet gecomponeerd met de bedoeling het als één geheel uit te (laten) voeren. Het is daarvoor te lang. Het AGK brengt dan ook de eerste vier cantates, samen met enkele korte delen uit cantate 5 en 6. Het evangelieverhaal wordt volgens de teksten van Lucas en Matthäus, als recitatief, door de evangelist (tenor) voorgedragen. De recitatieven worden afgewisseld met prachtige en ontroerende koralen, aria’s en koordelen. Bach heeft verscheidene delen aan vroegere composities ontleend: aan wereldlijke cantates en aan werk dat hij eerder componeerde ter gelegenheid van een koninklijk bezoek aan Leipzig.

 

- +