Weihnachtsfeest met Bach

De vakgroep muziektherapie van ViVa! Zorggroep bestaat 10 jaar en nodigt u uit voor een sfeervolle en feestelijke middag in de Sint-Agatha kerk in Beverwijk!

 

U bent op 21 december welkom om te komen luisteren naar de generale repetitie van het Amsterdams Gemengd Koor. Samen met groot orkest en solisten. Zij oefenen het Weihnachts Oratorium van Bach ter voorbereiding op het concert de volgende dag in het Koninklijk Concertgebouw van Amsterdam.

 

De middag duurt van 13.00 tot 16.00 uur met een pauze waar u koffie en thee aangeboden krijgt.

Omdat er geen vaste kerkbanken in de kerk zijn, maar losse gemakkelijk zittende stoelen, is er in totaal  ruimte voor 400 luisteraars. Ook aan mensen in een rolstoel of met rollator is gedacht. Ter afsluiting kunt u de levensgrote kerststal bezichtigen. Het adres is: de Sint Agathakerk, Breestraat 101, 1941 EG Beverwijk.

 

Dit Weihnachtsfeest met Bach wordt aangeboden aan alle mensen die woonachtig zijn in Midden-Kennemerland. Omdat er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is, hebben we de doelgroepen als volgt gespecificeerd:

 

  • Alle senioren, die nog zelfstandig wonen in Midden-Kennemerland en op eigen gelegenheid of met hun partner/ mantelzorger naar de Sint-Agatha kerk in Beverwijk kunnen komen;
  • Alle senioren, die woonachtig zijn in een van onze eigen woonzorglocaties. 

 

Uiteraard gaan we ervan uit dat alle aanmelders houden van het Weihnachtsoratorium van Bach :-)

 

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen wordt er gekeken of iedereen een toegangsticket krijgt. Na aanmelding ontvangt u daarover apart bericht.

 

 

U kunt maximaal twee gratis toegangskaarten krijgen. Een voor uzelf en/of uw partner of mantelzorger.

 

Aanmelden graag voor 2 december 2019 via het aanmeldformulier. Na aanmelding, krijgt u een apart bericht of u inderdaad de toegangskaarten ontvangt. Dit omdat er maximaal 400 zitplaatsen zijn en vol is vol.

 

Met dank aan alle betrokken partijen die dit mogelijk hebben gemaakt en in het bijzonder de Stichting Vrienden van ViVa!.

Aanmelden

Gegevens aanvrager

Voorletters*
Tussenvoegsel(s)
Achternaam*
Straatnaam*
Huisnummer*
Huisnr. toevoeging
Postcode*
Plaatsnaam*
Geboortedatum*
Geboortedatum partner
Geslacht*
Telefoonnummer*
Telefoonnummer mobiel
Zit u in een rolstoel?*
Komt u alleen?*
Gebruikt u verdikkingsmiddel om verslikken tegen te gaan?*
Mag u suiker eten?*

Gegevens mantelzorger

Voorletters
Tussenvoegsel(s)
Achternaam
Telefoonnummer
Telefoonnummer mobiel
Vul hier niets in a.u.b.

Het Amsterdams Gemengd Koor (AGK) werd in 1928 opgericht en vierde in 2018 dus zijn 90-jarig jubileum. Het is een groot oratoriumkoor van circa 135 leden, verdeeld over de vier stemgroepen. Het AGK brengt jaarlijks twee à drie oratoriumwerken ten gehore, maar ook minder bekende, prachtige werken. Het koor treedt meestal op in het Koninklijk Concertgebouw en af en toe op andere locaties, soms ook in het buitenland. Voor meer informatie over het koor kunt u kijken op: https://www.het-agk.nl/agk/

 

Voor meer informatie over het orkest kunt u kijken op: https://hetpromenadeorkest.nl/

 

Deze opvallende koepelkerk in Beverwijk is in de jaren 1922-1924 gebouwd onder architectuur van de heren Jos en Pierre Cuypers, vader en zoon. In 1995 werd het gebouw een Rijksmonument. Het inwendige van de kerk bestaat uit een achtkantige ruimte, waaromheen een achttal kapellen zijn gebouwd.

 

Het midden is overwelfd door een gemetselde koepel met een hoogte van 30 meter en een diameter van 22 meter, die wordt gedragen door acht granieten zuilen.

 

Op 21 december zal er ook een mogelijkheid zijn om de kerststal te bezichtigen. De laatste jaren bezochten ongeveer 12.500 mensen, waaronder ruim 3000 schoolkinderen deze inmiddels landelijk bekende Kerstgroep.

 

Voor meer informatie over de kerk kunt u kijken op: http://www.stichtingkerststalstagathakerk.nl/ 

 

Johan Sebastiaan Bach

 

Wat is er fijner en feestelijker dan om de feestdagen rond Kerstmis in te luiden met de prachtige en jubelende muziek uit het Weihnachtsoratorium?

   

21 december wordt de donkere en koude buitenwereld vervangen door warmte en licht en Bachs geniale muziek.

Het Weihnachtsoratorium bestaat uit zes zelfstandige cantates, bestemd voor: Eerste Kerstdag, Tweede Kerstdag, Derde Kerstdag, Nieuwjaar, de eerste zondag na Nieuwjaar en Driekoningen (Epifanie).

   

Bach heeft het werk niet gecomponeerd met de bedoeling het als één geheel uit te (laten) voeren. Het is daarvoor te lang. Het AGK brengt dan ook de eerste vier cantates, samen met enkele korte delen uit cantate 5 en 6. Het evangelieverhaal wordt volgens de teksten van Lucas en Matthäus, als recitatief, door de evangelist (tenor) voorgedragen. De recitatieven worden afgewisseld met prachtige en ontroerende koralen, aria’s en koordelen. Bach heeft verscheidene delen aan vroegere composities ontleend: aan wereldlijke cantates en aan werk dat hij eerder componeerde ter gelegenheid van een koninklijk bezoek aan Leipzig.

 

- +