miMakkus en Careclowns

Samen op zoek naar een glimlach, een vrolijk gezicht of een klein gebaar. Bij
mensen met dementie zijn woorden soms niet meer mogelijk om contact te maken. Maar er is zonder taal óók contact mogelijk. Door samen te lachen, bang te zijn of een geheim te hebben. Om samen anders te kunnen zijn, te genieten, even met elkaar. Met een miMakkus clown of care clown. Deze clowns zijn opgeleid om met subtiele clowneske middelen, non-verbaal contact te leggen met mensen die leiden aan een matige of ernstige vorm van dementie of NAH.
De clowns komen op bezoek bij ouderen met dementie in verpleeghuizen en woonzorgcentra. We proberen hun isolement en eenzaamheid te verzachten met een moment van geluk.

Kern is het leggen van een één-op-één contact met als doel de bewoners voor even terug te halen uit het niets. Door samen plezier te maken of een spel op te bouwen, ontstaat het contact. De clown is een ‘maatje’ voor de bewoner. Het gaat niet om een act of een voorstelling, want de clowns stellen zichzelf vooraf geen doelen maar reageren op wat de bewoner aanreikt.


Een miMakker of careclown draagt bij aan een positieve en plezierige sfeer op de afdeling die na het bezoek nog merkbaar is.

Een clownsbezoek is te beschouwen als onderdeel van belevingsgerichte zorg. Vastgelegd wordt hoe het verloop was van het bezoek en waar de bewoners goed op reageerde. Een miMakker / careclown kan worden ingezet bij het realiseren van zorg- of behandeldoelen.

- +