Werken & leren

Verpleegkundige, niveau 4 (verkort)

De verpleegkundige niveau 4 heeft binnen een (wijkzorg)team de vakinhoudelijke

verantwoordelijkheid voor de dienst-, hulp-, en zorgverlening aan de cliënten in de wijk en/of

op locatie. De verpleegkundige niveau 4 treedt in voorkomende gevallen op als liaison naar

de dienstdoende (hoofd)behandelaar.

 

De verpleegkundige niveau 4 gaat op basis van zijn/haar professionaliteit in overleg met de

cliënt om de vraag in volle breedte (wonen, welzijn en zorg) uit te voeren en waar nodig bij te

stellen. De verpleegkundige niveau 4 is een professional waar de collega’s terecht kunnen

met hun (vakinhoudelijke) vragen. Hij/Zij stemt cure en care af met collega’s en

behandelaars, waardoor samenwerken en één taal spreken wordt bevorderd.

De verpleegkundige niveau 4 maakt onderdeel uit van een zelfsturend (wijkzorg)team en

wordt gecoacht door een teamcoach en vakinhoudelijk ondersteund door de

verpleegkundige niveau 5. Hij/Zij werkt in voorkomende gevallen, geprotocolleerd, onder de

inhoudelijke regie van de (hoofd)behandelaar.

 

Inhoud

In deze opleiding leer je volgens de principes van het competentiegericht leren. De onderwerpen die behandeld worden zijn;

 • vaardig in verpleegtechniek
 • omgaan met lastige situaties
 • planmatig verplegen
 • uitvoeren van verpleegtechnische vaardigheden
 • ondersteunen bij het social functioneren
 • omgaan met grensoverschrijdend gedrag
 • begeleiden bij verandering, pijn en verliesverwerking
 • professionaliseren
 • verdiepen in de branche
 • regie voeren.

 

Studieduur

2 jaar

 

De start van de opleiding is september en eventueel, bij voldoende aanmeldingen, ook in februari.

 

Toelatingsvoorwaarden

Voor de versnelde opleidingen gelden in het algemeen de volgende toelatingsvoorwaarden:
De opleiding is bedoeld voor leerlingen met een diploma verzorgende niveau 3 I.G. (individuele Gezondheidszorg).

Om tot het Novacollege te worden toegelaten dien je een intaketoets te maken op Nederlands en rekenen. Aan de hand van deze uitslag wordt definitief bepaald of je met de opleiding kunt starten.

Toekomstmogelijkheden

Binnen ViVa! Zorggroep zijn er veel mogelijkheden, omdat je binnen de verschillende locaties kunt werken. Door middel van bij- en nascholingen, deskundigheidsbevordering en het lezen van vakliteratuur kun je, je vakbekwaamheid bijhouden en vergroten. Ook kun je, na een aantal jaren als verpleegkundige te hebben gewerkt, doorstromen naar de HBO – Verpleegkunde, deze studie duurt dan 2 jaar en 3 maanden.

Medewerker Maatschappelijke Zorg, niveau 3

Als medewerker Maatschappelijke Zorg binnen ViVa! Zorggroep heb je een gecombineerde functie van zorg, wonen en welzijn, waarbij je werkzaam bent in het team en ook samenwerkt met een activiteitenbegeleider.

Je verzorgt mensen die tijdelijk of langdurig niet voor zichzelf kunnen zorgen. Je biedt lichamelijke zorg en begeleiding.

Denk hierbij aan hulp bieden bij hun dagelijkse bezigheden als wassen, aankleden, toiletgang, eten en drinken.

De medewerker maatschappelijke zorg heeft een uitvoerende rol. De medewerker biedt ook ondersteuning en zorg op het gebied van wonen, (scholing, werk) en vrije tijd aan cliënten die ondersteuning nodig hebben bij de dagelijkse bezigheden en bij het kunnen functioneren in de samenleving. Je maakt deel uit van een (multidisciplinair) team.

 

Inhoud                                                                                                           

In deze opleiding leer je volgens de principes van het competentiegericht leren. Je beschikt over kennis van de doelgroepen en van allerlei ziektebeelden, handicaps en de gevolgen daarvan. Je weet welke ondersteuningsmogelijkheden er zijn. Je leert alles over cliënten met een handicap, psychiatrische cliënten, cliënten met psychosociale of gedragsproblematiek, cliënten in maatschappelijke opvang, oudere cliënten, cliënten met psychogeriatrische verschijnselen en cliënten met een meervoudige problematiek.

 

De specifieke onderwerpen zijn;

 • informatie verzamelen
 • ondersteunen in de leefomgeving
 • ondersteunen bij activiteiten
 • ondersteunen bij basisbehoeften
 • omgaan met grensoverschrijdend gedrag
 • begeleiden van een groep
 • bevorderen van de leefomgeving
 • methodisch begeleiden bij activiteiten
 • verdiepen in de doelgroep
 • bevorderen van deskundigheid en kwaliteit

 

Studieduur                                                                                                   

 2 – 3 jaar, afhankelijk van je werkervaring en vooropleiding. Ben je reeds werkzaam in de zorgsector dan kun je vrijstellingen krijgen voor een aantal vakken.

De start van de opleiding is september.

 

Toelatingsvoorwaarden

 • diploma verwante basisberoepsopleiding (mbo, niveau 2)
 • diploma VMBO, kaderberoepsgerichte, theoretische of gemengde leerweg
 • overgangsbewijs 3-4 HAVO/ VWO
 • een ander bij ministeriele regeling aangewezen diploma of bewijsstuk

 

Om tot het Novacollege te worden toegelaten dien je een intaketoets te maken op Nederlands en rekenen. Aan de hand van deze uitslag wordt definitief bepaald of je met de opleiding kunt starten.

 

Als Nederlands niet je moedertaal is en je hebt niet een van bovengenoemde diploma's, dan geldt dat je NT 2 niveau 4 moet hebben behaald.

 

Toekomstmogelijkheden    

Binnen ViVa! Zorggroep zijn er veel mogelijkheden, omdat je binnen de verschillende locaties kunt werken. Door middel van bij- en nascholingen, deskundigheidsbevordering en het lezen van vakliteratuur kun je je vakbekwaamheid bijhouden en vergroten. Ook kun je, na een aantal jaren als Medewerker Maatschappelijke Zorg te hebben gewerkt, doorstromen naar de opleiding Medewerker Volwassenenwerk op niveau 4.

Verzorgende IG, niveau 3

Als Verzorgende IG help en verzorg je mensen die tijdelijk of langdurig niet voor zichzelf kunnen zorgen. Je hebt huishoudelijke taken en je biedt lichamelijke zorg en begeleiding. Je onderhoudt contacten met familie en diverse disciplines. Je werkt in een verpleeg- of verzorgingshuis of bij een thuiszorgorganisatie. Het is belangrijk dat je zowel zelfstandig als in teamverband kunt functioneren.

 

Inhoud

In deze opleiding leer je volgens de principes van het competentiegericht leren. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • verzamelen van gegevens
 • beginnen met zorg
 • planmatig zorgverlenen
 • begeleiden bij het uitvoeren van huishouden en wonen
 • ondersteunen bij basisbehoeften
 • vaardig in verpleegtechnieken
 • omgaan met lastige situaties
 • uitvoeren van verpleegtechnische vaardigheden
 • begeleiden van en woongroep
 • omgaan met grensoverschrijdend gedrag
 • begeleiden bij verandering, pijn en verliesverwerking
 • verdiepen in de branche
 • professionaliseren
 • participeren in kwaliteit van zorg.

           

Je werkt aan je beroepsprestaties, beroepshouding, Nederlands en Engels.

Toetsing vindt plaats door proeve van bekwaamheid, 360 graden feedback, kennis- en vaardigheidstoetsen en assessmentgesprekken.

 

Studieduur

3 jaar

De start van de opleiding is september en eventueel, bij voldoende aanmeldingen, ook in februari.

 

Toelatingsvoorwaarden

 • diploma verwante basisberoepsopleiding (mbo, niveau 2)
 • diploma vmbo, kaderberoepsgerichte, theoretische of gemengde leerweg
 • overgangsbewijs 3-4 havo/vwo
 • een ander bij ministeriele regeling aangewezen diploma of bewijsstuk

Als Nederlands niet je moedertaal is en je hebt niet een van bovengenoemde diploma's, dan geldt dat je NT 2 niveau 4 moet hebben behaald.

 

Om tot het Novacollege te worden toegelaten dien je een intaketoets te maken op Nederlands en rekenen. Aan de hand van deze uitslag wordt definitief bepaald of je met de opleiding kunt starten.

Toekomstmogelijkheden

Binnen ViVa! Zorggroep zijn er veel mogelijkheden, omdat je binnen de verschillende locaties kunt werken. Door middel van bij- en nascholingen, deskundigheidsbevordering en het lezen van vakliteratuur kun je je vakbekwaamheid bijhouden en vergroten. Ook kun je, bij voldoende ervaring, doorstromen naar de opleiding Verpleegkunde, deze studie duurt dan 2 jaar.

Helpende Zorg en Welzijn, niveau 2

Als Helpende help je mensen bij hun dagelijkse bezigheden als wassen, aankleden, toiletgang, eten en drinken en het huishouden. Je kunt werken in een verzorgingshuis, thuiszorgorganisatie of een verpleeghuis. Je werkt voornamelijk in teamverband.

 

Inhoud

In deze opleiding leer je volgens de principes van het competentiegericht leren. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • assisteren bij activiteiten/ recreëren
 • ondersteunen bij persoonlijke zorg/ ADL
 • plannen en uitvoeren huishoudelijke taken
 • reageren op emoties
 • begeleiden van zorgvrager bij zelfredzaamheid
 • professionaliseren

 

Je werkt aan beroepsprestaties. Beroepshouding, Nederlands en rekenen zijn erg belangrijk in deze opleiding. Toetsing vindt plaats door proeve van bekwaamheid, 360 graden feedback, kennis- en vaardigheidstoetsen en assessmentgesprekken.

 

Studieduur

2 jaar

De start van de opleiding is september en eventueel, bij voldoende aanmeldingen, ook in februari.

 

Toelatingsvoorwaarden

Intake en/of intredetoets Nova College en een van de volgende voorwaarden:

 • diploma verwante assistentopleiding (mbo niveau 1)
 • diploma VMBO, basisberoepsgerichte leerweg
 • ander bij ministeriele regeling aangewezen diploma/bewijsstuk

Als Nederlands niet je moedertaal is en je hebt niet een van bovengenoemde diploma's, dan geldt dat je NT 2 niveau 4 moet hebben behaald.

 

Om tot het Novacollege te worden toegelaten dien je een intaketoets te maken op Nederlands en rekenen. Aan de hand van deze uitslag wordt definitief bepaald of je met de opleiding kunt starten.

Toekomstmogelijkheden

Binnen ViVa! Zorggroep zijn er veel mogelijkheden, omdat je bij of in de verschillende locaties kunt werken. Door middel van bij- en nascholingen, deskundigheidsbevordering en het lezen van vakliteratuur kun je je vakbekwaamheid bijhouden en vergroten. Ook kun je, bij voldoende ervaring, doorstromen naar de opleiding Verzorgende (niveau 3). Dat duurt dan 2 jaar.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.