Ventilatiesystemen op orde Ventilatiesystemen op orde

Afgelopen maart heeft ViVa!, op basis van externe expertise onderzoeken, alle warmtewielen en recirculatiekleppen stilgezet in de verpleeghuizen en woonzorgcentra van ViVa! Zorggroep waar recirculatie van binnenlucht van toepassing was.

Lees meer
Afdelingen Huis ter Wijck in quarantaine Afdelingen Huis ter Wijck in quarantaine

Afgelopen weekend zijn de bewoners van een aantal afdelingen in woonzorgcentrum Huis ter Wijck in quarantaine gegaan. Een uitzendkracht met klachten, op meerdere afdelingen werkzaam, is op ons verzoek getest op COVID-19 en bleek positief.

Lees meer
Een 8,4 als rapportcijfer! Een 8,4 als rapportcijfer!

Onze wijkzorgmedewerkers krijgen een 8,4 als gemiddeld rapportcijfer van onze cliënten! Dat is één van de uitkomsten van de PREM-cliëntenraadpleging, dat Facit voor ons afgelopen periode heeft uitgevoerd.

Lees meer
Toekomst met zorgtechnologie! Toekomst met zorgtechnologie!

De corona-crisis heeft het belang van zorg op afstand nog eens flink aangetoond. Waar het heel gebruikelijk was om als zorgorganisatie meerdere keren per dag thuiszorg te verlenen, is fysiek contact zo veel mogelijk beperkt.

Lees meer
Regionale advertentie zorginstellingen Regionale advertentie zorginstellingen

Goed nieuws! De bezoekregeling aan verpleeghuizen en zorginstellingen wordt gelukkig versoepeld. Dat doen we veilig. Dus stap-voor-stap.

Lees meer
Zorgorganisaties regio werken samen Zorgorganisaties regio werken samen

Vanuit het ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg) is afgesproken om in regionaal verband externe afdelingen in te richten voor de mogelijk substantiële toestroom van corona patiënten in de regio.

Lees meer
Regionale zorgaanpak Coronavirus Noord-Holland en Flevoland Regionale zorgaanpak Coronavirus...

Zorgorganisaties in de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT) in Noord-Holland en Flevoland hebben een gezamenlijke aanpak van het Coronavirus geformuleerd. 

Lees meer