Aanvullende diensten

Iedereen kan gebruik maken van de aanvullende diensten van ViVa! Zorggroep: zowel bewoners van onze woonzorgcentra, wijkbewoners als mensen die thuis al zorg van ons ontvangen. Deze aanvullende diensten maken geen deel uit van de geïndiceerde zorg en ondersteuning, maar zijn tegen een vergoeding voor u beschikbaar. Met de aanvullende diensten levert ViVa! Zorggroep ondersteuning op maat.

 

Voorbeelden van aanvullende diensten zijn: horeca-arrangementen in onze restaurants van de woonzorgcentra, kant-en-klaar-maaltijden aan huis of logeren, waarbij u kunt overnachten in één van onze woonzorgcentra. Hieronder kunt u de folder downloaden en ons totale aanbod bekijken:

 

 

PDF DocumentPrijslijst aanvullende diensten 2020.pdf

 

De tarieven voor Was op Maat vindt u hier:

PDF DocumentTarievenkaart PWAS OP MAAT bewoners ViVa 2020.pdf

 

Lid worden van ViVa! Ledenservice (ViVa! ledenpas) geeft u veelal korting op diensten aanvullend op de zorg. En u kunt gebruik maken van een servicepakket. Iedereen, ongeacht leeftijd en woonvorm (dus ook als u woonachtig bent in een woonzorgcentrum) kan gebruik maken van de ViVa! ledenpas. De ledenpas geeft korting op verschillende diensten en producten op het gebied van wonen, welzijn en zorg.