Huur betalen

Bij het huren van een woning hoort ook het betalen van de huur. Door het ondertekenen van de huurovereenkomst stemt u ermee in de huur op tijd te betalen.

 

Automatische incasso

ViVa! Zorggroep werkt met een machtiging om uw huur automatisch te incasseren. U heeft hier dan geen omkijken meer naar. Het betalen via een automatische incasso biedt u een aantal voordelen:

 • u hoeft er niet meer aan te denken om de huur op tijd te betalen. Wij zorgen dat op de eerste van de maand het juiste huurbedrag wordt afgeschreven;
 • is volgens u het verkeerde bedrag afgeschreven, dan heeft u 56 kalenderdagen de tijd om uw bank te vragen het bedrag terug te storten. U moet er daarna wel zelf voor zorgen dat het juiste huurbedrag alsnog wordt overgemaakt;
 • het gebruik van automatische incasso is gratis;
 • belangrijk bij automatische incasso is natuurlijk wel dat het saldo op uw bank- of girorekening voldoende is.

 

Heeft u een goede reden voor een andere manier van het betalen van de maandelijkse huur dan zijn hier administratiekosten aan verbonden. Deze bedragen 5 euro per maand. U kunt dan kiezen voor:

 

1. Internetbankieren

Het maandelijkse huurbedrag kunt u ook via internetbankieren betalen. U geeft uw bank via internet opdracht om op de eerste dag van de maand het juiste huurbedrag aan ons over te maken. U betaalt hiervoor wel administratiekosten.

 

2. Periodieke opdracht aan de bank

Geeft u er de voorkeur aan dat uw bank maandelijks het huurbedrag aan ons overmaakt? Ook dat kan. Houdt u er wel rekening mee dat u de bank tijdig informeert over wijzigingen in het huurbedrag. Zo voorkomt u dat het verkeerde bedrag wordt overgemaakt. Let er op dat u het volledige bedrag en het juiste betalingskenmerk aan de bank doorgeeft en dat het bedrag uiterlijk de eerste dag van de maand bij ons binnen is.

 

Meer informatie

Wilt u graag meer weten over het betalen van de huur? In deze folder leest u hier alles over. U kunt de folder downloaden.

 

PDF DocumentFolder Huur Betalen.pdf

Maandelijks betaalt u huur voor uw woning. De huur bestaat uit een tweetal onderdelen, namelijk: een huurprijs en servicekosten.

 

Huurprijs

De huurprijs is afhankelijk van het aantal ‘punten' dat uw woning heeft. Dit aantal punten wordt aan de hand van het Woningwaarderingsstelsel (ook wel puntensysteem genoemd) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) per woning vastgesteld. Het aantal punten dat een woning krijgt, is afhankelijk van de kwaliteit van de woning. Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over het puntensysteem huurwoning.

 

Wilt u graag weten hoeveel punten aan uw woning zijn toegekend? Dan kunt u een overzicht aanvragen via wonen@vivazorggroep.nl U kunt natuurlijk ook contact met ons opnemen via 088  - 995 80 00.

 

De huurprijs wordt jaarlijks aangepast. Meer informatie hierover leest u bij 'Huurverhoging'.

 

Servicekosten

Naast de huurprijs worden er ook andere kosten in rekening gebracht. Dit worden servicekosten genoemd. De kosten die hieronder vallen, staan vermeld in uw huurovereenkomst. U kunt de folder Servicekosten hier downloaden:

 

PDF DocumentFolder Servicekosten.pdf

 

Huurders van ViVa! Zorggroep betalen o.a. voor:

 • het gebruik van water, gas, elektriciteit;
 • het schoonmaken van gemeenschappelijke ruimten, glazen wassen, afvoer van vuilnis, huismeester, verlichting van gemeenschappelijke ruimten en het onderhoud van gemeenschappelijke tuinen en groenstroken;
 • administratiekosten;
 • daarnaast brengen wij (in de meeste gevallen) een voorschot gemeentelijke heffingen in rekening. Deze kosten betaalt u normaal rechtstreeks aan de gemeente.

 

Betaling servicekosten

Maandelijks betaalt u een voorschot op de servicekosten. Dit gebeurt via uw maandelijkse 'Huurbetaling'.

 

Afrekening servicekosten

Jaarlijks sturen wij u de afrekening van de servicekosten. Hierin staan de werkelijk gemaakte kosten en de voorschotten die u heeft betaald. Is het voorschot hoger geweest dan de werkelijke kosten, dan krijgt u een bedrag terug. Heeft u te weinig betaald, dan moet u het verschil bijbetalen.

 

Bij de afrekening van servicekosten hanteren wij een minimum bedrag bij het vorderen en uitbetalen van € 5,00.

 

Aanpassen voorschot servicekosten

Bij het opmaken van de jaarlijkse afrekening bekijken we ook of het voorschot nog voldoende is, of misschien bijgesteld moet worden. Passen wij het voorschot aan, dan informeren wij u hierover schriftelijk, tegelijk met de afrekening.

 

Niet verrekenbare servicekosten

De 'niet verrekenbare' servicekosten (bijdrage voor bijvoorbeeld glas) worden vastgesteld volgens voorafgestelde prijsafspraken rekenen wij niet af.


Bezwaar maken

Bent u het niet eens met het vastgestelde bedrag? Neemt u dan contact op met wonen@vivazorggroep.nl U kunt natuurlijk ook bellen met 088 - 995 80 00.

 

Vindt u dat, ondanks onze toelichting, de hoogte van het voorschotbedrag servicekosten niet klopt? Dan kunt u een bezwaar indienen bij de Huurcommissie. Zij doen in dat geval een bindende uitspraak.

Het kan gebeuren dat u een keer vergeet de huur op tijd te betalen. Als de huur niet op tijd, dus vóór de eerste van de maand, op onze rekening is bijgeschreven, dan spreken we van een huurachterstand. Trek op tijd aan de bel als u (tijdelijk) niet in staat bent uw huur te betalen.

 

Herinnering

U ontvangt van ons een herinnering als u de huur niet op tijd heeft betaald. In deze herinnering verzoeken wij u alsnog de huur aan ons over te maken.

 

Aanmaning

Als u een maand later nog niet heeft betaald, ontvangt u een aanmaning. Ontvangen wij uw betaling dan nog niet, dan schakelen wij de deurwaarder in.

 

Betalingsregeling

Trek op tijd aan de bel als u (tijdelijk) niet in staat bent uw huur te betalen. In overleg met u bekijken we of we een betalingsregeling kunnen treffen. Hieraan zijn geen kosten verbonden, wel voorwaarden:

 • maximaal een betalingsregeling per 12 maanden;
 • de regeling gaat over een bedrag van maximaal twee maanden huur;
 • het betalen van de lopende huur en het bedrag van de regeling kan alleen via automatische incasso. Betaalt u de maandelijkse huur nu op een andere manier dan wordt dit omgezet naar automatische incasso.


Komt u deze voorwaarden niet na, dan vervalt de regeling en brengen wij de gehele achterstand bij u in rekening. Voor deze achterstand kan niet opnieuw een betaalafspraak worden gemaakt. We garanderen dat uw privacy wordt beschermd en dat we uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een betalingsregeling? In dat geval kunt u contact met ons opnemen.

 

Deurwaarder

Als u uw maandelijkse huurbetalingen en eventuele betalingsregelingen niet nakomt, dan wordt het innen van de achterstallige huur in handen gegeven aan een deurwaarder. De kosten voor de deurwaarder zijn dan voor u. Zelfs ontruiming is mogelijk. Bespreek uw zaken dus in een zo vroeg mogelijk stadium met ons, zodat we u kunnen helpen bij het vinden van een oplossing.

 

Hulp nodig?

Het kan ook zijn dat u uw financiële situatie even niet meer overziet. Wij kunnen u vertellen bij welke instanties u terecht kunt voor hulp. Per gemeente is dat verschillend. Meer informatie over geldzaken, zoals het betalen van huur, kunt u lezen op de website van www.nibud.nl

Elk jaar vindt per 1 juli een huurverhoging plaats. Naast de jaarlijkse huurverhoging kan uw huur verhoogd worden, omdat wij bijvoorbeeld uw woning hebben verbeterd.

 

Huurverhoging na woningverbetering

De huur kan verhoogd worden nadat wij uw woning hebben verbeterd. Bijvoorbeeld als er een nieuwe keuken is geplaatst of als wij uw badkamer hebben verbeterd. Hierdoor krijgt uw woning meer punten, waardoor de huurprijs hoger kan worden. U leest hierover meer bij huuropbouw.

 

Heeft u huurtoeslag dan moet u de huurverhoging na woningverbetering zelf doorgeven aan de Belastingdienst.

 

Jaarlijkse huurverhoging

Ieder jaar stijgen de prijzen. Ook wij hebben daar mee te maken. Bijvoorbeeld doordat het onderhouden van onze woningen duurder wordt. De jaarlijkse huurverhoging vindt plaats per 1 juli. Voor 1 mei sturen wij u hierover een brief. Voor het bepalen van de jaarlijkse huurverhoging volgen wij de richtlijnen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 

Huurtoeslag

Ontvangt u huurtoeslag? Wij geven de nieuwe huurprijs niet door aan de Belastingdienst. Dit moet u dus zelf doen!

 

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de huurverhoging? Dan kunt u tot 1 juli bezwaar maken. Dit doet u met het bezwaarschrift jaarlijkse huurverhoging van de Huurcommissie. Op dit formulier staat ook welke documenten u mee moet sturen. U kunt het bezwaarschrift en de documenten per post sturen naar: ViVa! Zorggroep, t.a.v. afdeling Verhuur en Wonen, Postbus 95, 1960 AB Heemskerk.

Als u in verhouding tot uw inkomen een (te) hoge huurprijs betaalt, dan komt u misschien in aanmerking voor huurtoeslag. Huurtoeslag is een regeling van de Belastingdienst. Wat de voorwaarden zijn, leest u op de website van de Belastingdienst.

 

Huurgrens

U kunt in aanmerking komen voor huurtoeslag bij een huurprijs tot: € 710,86 (peildatum 2015). Als de huur hoger is, dan komt u in principe niet in aanmerking voor huurtoeslag.

 

Inkomen en vermogen

Niet alleen uw inkomen is van belang bij het aanvragen van huurtoeslag. Dit geldt ook voor uw vermogen. En dat van uw eventuele medebewoners. Wilt u weten waarvoor u in aanmerking komt? Maakt u dan een proefberekening op de website van de Belastingdienst

 

Huurtoeslag aanvragen

U kunt alleen huurtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst, of via de BelastingTelefoon (0800-0543).

 

Wijzigingen

Zijn er wijzigingen in de samenstelling van uw gezin? Of verandert uw inkomen of dat van uw medebewoner? Geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan de Belastingdienst.

 

Problemen

Heeft u problemen met de huurtoeslag en komt u er niet meer uit? Belt u dan gerust met onze afdeling Verhuur en Wonen via 088 - 995 80 00. Wij maken met u een afspraak om de papieren door te nemen.

- +