Huurovereenkomst

Als u een woning van ons huurt, tekent u de huurovereenkomst. Hierin staat onder andere wat de huurprijs en servicekosten van de woning zijn en wanneer de huur betaald moet zijn.

 

Algemene voorwaarden

In de huurovereenkomst staan een aantal rechten en plichten voor u als huurder, maar ook voor ons als verhuurder. In onze  PDF DocumentAlgemene-voorwaarden-voor-zorg-zonder-verblijf(2014).pdf zijn alle rechten en plichten opgenomen. Deze maken onderdeel uit van de huurovereenkomst. We hebben de belangrijkste rechten en plichten voor u op een rij gezet.

 

Uw rechten

 • U heeft huurbescherming. Dit betekent dat wij de huurovereenkomst niet zo maar mogen opzeggen. Maar alleen bij omstandigheden zoals bijvoorbeeld huurachterstand.
 • U heeft huurprijsbescherming. Dit houdt in dat wij de huurprijs van uw woning niet meer mogen verhogen dan het wettelijk toegestane percentage (meer informatie vindt u op www.rijksoverheid.nl).
 • U heeft recht op een woning, die in goede staat is en ook blijft door onderhoud en eventueel reparatie.
 • U wordt geïnformeerd over onderhoudsplannen voor uw woning. Ook lichten we u op tijd in als we uw woning gaan renoveren, slopen, verkopen of andere plannen hebben.
 • ViVa! Zorggroep is verplicht zich aan de Warmtewet te houden. Deze wet is bedoeld om bewoners te beschermen tegen hoge warmtetarieven bij stadsverwarming en blokverwarming.

 

Uw plichten

 • U betaalt de huur voor de eerste van de maand.
 • U gedraagt zich als een goede huurder en veroorzaakt dus geen overlast.
 • U onderhoudt uw appartement goed.
 • Als u veranderingen wilt aanbrengen in de woning, vraagt u hiervoor toestemming aan ons.
 • Als er schade of gebreken aan of in de woning door eigen toedoen zijn ontstaan, herstelt u dit zelf.
 • Heeft u een zorgvraag dan is ViVa! Zorggroep uw zorgleverancier.

 

Voorbeeld huurovereenkomst

ViVa! Zorggroep werkt met twee overeenkomsten:

 

 1. Wonen en Zorg; hier staat de woonvraag centraal. Van zorg is nog geen of nauwelijks sprake. Klik hier.
 2. Zorg en Wonen; u heeft een zorgindicatie, de zorgvraag staat centraal. Klik hier.

U gaat verhuizen en wilt de huur van uw woning opzeggen? Laat ons dit in ieder geval één maand van tevoren weten. Eerder mag natuurlijk ook. Wij maken dan afspraken met u over de oplevering van de woning.

 

Opzeggen

U kunt op elke dag van de maand de huur van uw woning opzeggen:

 1. schriftelijk: ViVa! Zorggroep t.a.v. afd. Wonen, Postbus 95, 1960 AB Heemskerk
 2. per e-mail: wonen@vivazorggroep.nl

    

Opzegtermijn

De opzegtermijn is minimaal één maand en kan alleen op werkdagen ingaan. Zegt u bijvoorbeeld op 18 april de huur op, dan levert u 18 mei uw woning aan ons op. Valt 18 mei in het weekend of op een feestdag, dan is de oplevering de eerstvolgende werkdag.

U krijgt van ons een bevestigingsbrief van de opzegging, binnen drie werkdagen nadat u de huur heeft opgezegd. In deze brief staan alle afspraken. Hierin staat ook tot welke datum u de huur moet betalen.

 

Voorinspectie

Zegt u de huur op, dan maken wij met u een afspraak voor een inspectie. Tijdens deze afspraak inspecteert u samen met onze medewerker het appartement. Er worden afspraken gemaakt hoe de woning moet worden opgeleverd. Eventuele herstelwerkzaamheden kunt u zelf doen of door ons laten verzorgen. In het laatste geval brengen wij u kosten in rekening, deze worden vastgelegd op het woningopnameformulier.

 

Overname

Als er een nieuwe huurder bekend is, dan kunt u afspraken maken over de overname van bijvoorbeeld een laminaatvloer. Een overnameformulier ontvangt u bij de 1ste opname (schouw).

Als iemand in uw omgeving overlijdt, dan is dat een ingrijpende gebeurtenis. Nabestaanden moeten van alles regelen. Ook het voortzetten of opzeggen van de huurovereenkomst.

 

Medehuurder
Als de hoofdhuurder overlijdt, dan wordt de medehuurder automatisch hoofdhuurder. Dit geldt zowel voor een achterblijvende echtgenoot als voor een medehuurder in een andere samenlevingsvorm. De huurovereenkomst blijft geldig en de medehuurder wordt hoofdhuurder. Vraagt u in dit geval wel een naamswijziging aan, zodat wij er voor kunnen zorgen dat het huurcontract op uw naam komt te staan?

 

Medebewoner
Bent u medebewoner, maar staat u niet op het huurcontract als medehuurder en u wilt wel in de woning blijven wonen? In dat geval kunt u een aanvraag indienen om huurder te worden. Dat kan tot zes maanden na het overlijden van de hoofdhuurder. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden.

 

Enige bewoner
Is er geen bewoner die de huurovereenkomst voortzet, dan moet de huurovereenkomst worden opgezegd. Erfgenamen kunnen de huur opzeggen met een brief of via een e-mail aan wonen@vivazorggroep.nl. ViVa! Zorggroep hanteert een opzeggingstermijn van één maand. De erfgenamen zijn verantwoordelijk voor betalen van de huur, het ontruimen van de woning en het herstel van eventuele gebreken aan de woning.

 

Meer informatie over het opzeggen van de woning vindt u bij huuropzeggen.

 

Huurtoeslag

Als één van de huurders overlijdt, kan dat van invloed zijn op de huurtoeslag. Op de website van de Belastingdienst kunt u hier meer over lezen. 

In bepaalde situaties is het gewenst dat de naam of de namen in de huurovereenkomst worden aangepast.

 

Wanneer de huurdersnaam wijzigen?

 • Als u bent getrouwd; er komt een huurder bij en/of de achternaam moet worden aangepast.
 • Als u gaat samenwonen; er komt een huurder bij.
 • Als u gaat scheiden; er vertrekt een huurder.
 • Als één van de huurders overlijdt.

 

Wat te doen?

Als u de naam of namen op de huurovereenkomst wilt wijzigen, kunt u een e-mail sturen aan wonen@vivazorggroep.nl.

Er is sprake van medehuur als meerdere mensen op de huurovereenkomst staan vermeld. Of als de (hoofd)huurder getrouwd is of een geregistreerd partnerschap heeft. Maar welke voorwaarden zijn er en hoe kunt u medehuurder worden?

 

Medehuurder

Als de hoofdhuurder overlijdt, dan wordt de medehuurder automatisch hoofdhuurder. Dit geldt zowel voor een achterblijvende echtgenoot als voor een medehuurder in een andere samenlevingsvorm. De huurovereenkomst blijft geldig en de medehuurder wordt hoofdhuurder. Vraagt u in dit geval wel een naamswijziging aan, zodat wij er voor kunnen zorgen dat het huurcontract op uw naam komt te staan en de zorgvraag opnieuw aan de orde wordt gesteld.

 

Wat is medehuurderschap?

Als medehuurder heeft u dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder. Als de hoofdhuurder vertrekt of overlijdt, wordt u automatisch de nieuwe hoofdhuurder en hoeft u de woning niet te verlaten.

 

Kunt u medehuurder worden?

 • Bent u getrouwd of geregistreerd partner van de hoofdhuurder? Dan bent u automatisch medehuurder. U moet dan wel beiden op het adres ingeschreven staan bij uw gemeente.
 • Als u een samenlevingsovereenkomst heeft, kunt u een schriftelijk verzoek indienen met daarbij een kopie van de samenlevingsovereenkomst. Wij nemen uw verzoek dan in behandeling en informeren u of uw aanvraag wordt geaccepteerd.
 • Als u minimaal twee jaar een gezamenlijke huishouding voert en in de gemeentelijke basisadministratie op het adres staat ingeschreven, kunt u ook een schriftelijk verzoek indienen. Stuurt u bij de aanvraag dan een uittreksel uit het bevolkingsregister mee. Hieruit moet blijken dat u minimaal twee jaar samen woonachting bent op het adres.

 

Wilt u medehuurder worden?

Als u aan de voorwaarden voldoet, dan kunt u het aanvraagformulier Veranderen tenaamstelling invullen. Om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen, is het belangrijk dat alle gegevens worden ingevuld en het formulier door u en de hoofdhuurder wordt ondertekend. Daarnaast moeten de gevraagde documenten worden meegestuurd. Uw aanvraag kunt u sturen naar: ViVa! Zorggroep, t.a.v. afdeling Verhuur en Wonen, Postbus 95, 1960 AB in Heemskerk.

Het kan voorkomen dat u een tijd niet in uw woning verblijft. Bijvoorbeeld omdat u ergens moet worden verzorgd of moet revalideren. U kunt ons dan toestemming vragen om iemand anders, gedurende die periode, in uw woning te laten wonen. U mag de woning niet zelf onderverhuren.

 

Geen toestemming voor onderhuur

Het is bij ons niet mogelijk dat u uw woning aan iemand anders onderverhuurt. Hiervoor geven wij geen toestemming. Ook niet voor een deel van de woning. Als wij constateren dat er toch sprake is van onderhuur, dan kunnen we de rechter vragen de huurovereenkomst per direct te beëindigen.

 

Tijdelijke bewoning

In bepaalde gevallen geven wij toestemming voor tijdelijke bewoning. Wilt u hiervoor in aanmerking komen, dan moet u dit schriftelijk aanvragen via ViVa! Zorggroep, t.a.v. afdeling Verhuur en Wonen, Postbus 95, 1960 AB in Heemskerk.

- +