Overlast

Wij spreken van overlast als klachten regelmatig terugkeren, ernstig zijn en buiten de sociale norm vallen.

 

In gesprek gaan

Als u overlast ervaart, adviseren wij u allereerst in gesprek te gaan met de veroorzaker. In een goed gesprek komt u samen meestal tot een oplossing. Het kan bovendien misverstanden, onbegrip en argwaan uit de weg ruimen.

 

Uw klacht melden

Gaat overlast door, ondanks dat u uw best heeft gedaan om gezamenlijk tot een oplossing te komen? Dan kunt u overlast melden via wonen@vivazorggroep.nl  Als er meer buurtbewoners zijn die dezelfde overlast ervaren dan moet iedereen dit afzonderlijk bij ons melden.

 

Vervolg

Afhankelijk van de aard van de klacht, krijgt de veroorzaker van de overlast een waarschuwing of wordt door ons uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek. Verbetert de situatie na diverse waarschuwingen en/of gesprekken niet, dan bekijken wij samen met u welke vervolgstappen genomen kunnen worden.

 

Politie

Soms is het beter om de politie te bellen (0900 - 8844). Bijvoorbeeld bij ernstige geluidsoverlast op ongepaste tijdstippen of bij een vermoeden van strafbare feiten.

 

Gemeente

Bij de gemeente kunt u terecht voor zaken als parkeerhandhaving, kwijtschelding gemeentelijke belastingen, WMO-voorzieningen, hondenpoep en grofvuil.