Woning veranderen

Wilt u iets aanpassen in uw woning? Kleine veranderingen, zoals verven en behangen kunt u zo uitvoeren. Hiervoor heeft u geen toestemming van ons nodig. Voor een aantal andere dingen is het belangrijk dat u vooraf aan ons toestemming vraagt. Kijk voor meer informatie bij 'woningaanpassingen' en 'zelf klussen en verbouwen'.

 

Meer informatie

Wilt u graag meer weten over de mogelijkheden en voorwaarden? In de folder leest u alle informatie over veranderingen aanbrengen in uw woning. U kunt de folder downloaden.

 

PDF DocumentFolder Veranderingen Aanbrengen.pdf

Soms is het nodig om een huurwoning aan te passen, zodat u als huurder langer zelfstandig in de woning kunt blijven wonen. Bijvoorbeeld als u een handicap heeft of een dagje ouder wordt. Bij de aanpassingen kunt u denken aan het aanbrengen van bijvoorbeeld een douchezitje, een verhoogd toilet of beugels in het toilet.

 

Aanvraag indienen bij de gemeente

Heeft u behoefte aan een aanpassing, dan kunt u een aanvraag indienen bij de gemeente. Hiervoor heeft elke gemeente een apart zorgloket of WMO-loket (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Soms kan het even duren voordat een aanvraag wordt beoordeeld, bijvoorbeeld bij grote woningaanpassingen. Het is daarom belangrijk om op tijd bij de gemeente te informeren en uw aanvraag in te dienen.

 

Kosten

Nadat u een aanvraag heeft ingediend, beoordeelt de gemeente volgens eigen regels of u de aanpassingen nodig heeft. Aanpassingen kosten geld en worden deels of volledig betaald uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Het kan dus ook zijn dat u een eigen bijdrage moet betalen of dat voorziening niet wordt vergoed. Uw gemeente kan u hierover meer informatie geven.

 

Hoe gaat het verder?

Als uw aanvraag is beoordeeld en de gemeente gaat akkoord, dan wordt ViVa! Zorggroep gevraagd om de woning aan te passen. Wij maken vervolgens een afspraak met u om te overleggen hoe de woning aangepast gaat worden en wanneer we met de werkzaamheden starten. 

Voor veranderingen, genaamd: Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV), die gemakkelijk weer ongedaan te maken zijn, heeft u geen toestemming nodig. Denkt u bijvoorbeeld aan het vervangen van behang of het verplaatsen van losstaande kasten. Maar wat als u een muur wilt uitbreken? Dat zijn veranderingen die ingrijpender zijn. Daarvoor heeft u toestemming nodig. Ook bepalen wij of de verandering permanent mag blijven zitten en of u een vergoeding krijgt als u gaat verhuizen.

 

Richtlijnen

  • voor bepaalde veranderingen is een vergunning van de gemeente nodig;
  • de verandering die u wilt realiseren moet veilig zijn;
  • als u aanpassingen wilt aanbrengen aan gas en/of elektrische installaties, dan ontvangen wij een keuringsrapport van u. Hieruit moet blijken dat de aanpassing voldoet aan de wettelijke eisen;
  • elke verandering moet voldoen aan de gemeentelijke verordening en aan regels van nutsbedrijven en brandweer;
  • de verandering mag geen overlast of hinder veroorzaken voor omwonenden.

 

Hoe werkt het?

Voor aanpassingen die eenvoudig te verwijderen zijn, heeft u geen  toestemming nodig. Voor andere aanpassingen vraagt u eerst schriftelijk toestemming aan via wonen@vivazorggroep.nl.

 

Er zijn dan twee mogelijkheden.

  • U ontvangt direct een schriftelijke toestemming met als bijlage de voorwaarden waaronder de aanpassing is toegestaan.
  • De huismeester neemt na ontvangst van het formulier contact met u op om de mogelijkheden en de voorwaarden te bespreken. In veel gevallen maakt hij met u een afspraak om de situatie te bekijken en u bouwtechnisch advies te geven.
- +