Indicaties

Zorg en ondersteuning in de verpleging en verzorging
Misschien heeft u op een bepaald moment in uw leven zorg nodig vanwege ziekte of een handicap. Op dat moment moet u bekijken wat de mogelijkheden zijn. Welke vorm van zorg of ondersteuning u ook nodig heeft, belangrijk is dat u de zorg krijgt die bij u past. Niet meer, maar ook niet minder. Daarom is het nodig dat er een onafhankelijk oordeel komt over uw situatie. Dit oordeel noemen we een indicatie.

 

ViVa! Zorggroep biedt een breed zorgpakket. Afhankelijk van uw situatie bieden wij zowel zorg thuis als zorg met verblijf in een woonzorgcentrum of verpleeghuis.

 

De AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) is sinds 2015 komen te vervallen en daar zijn drie zorgwetten voor in de plaasts gekomen:

* Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO): hieronder valt bijvoorbeeld Hulp bij het Huishouden, kortdurend verblijf en individuele begeleiding. U vraagt bij uw gemeente een indicatie aan voor die ondersteuning die onder de WMO valt.

* Zorgverzekeringswet (ZvW): Voor thuiszorg, zoals verzorging en/ of verpleging aan huis is de wijkverpleegkundige uw contactpersoon bij het aanvragen van een indicatie. Dit valt onder de basisverzekering van uw zorgverzekering. De wijkverpleegkundigen van ViVa! Zorggroep helpen u graag verder!

* Wet langdurige zorg (Wlz): heeft u langdurige zorg nodig en wilt u in een woonzorgcentrum of een verpleeghuis komen wonen, dan vraagt u een indicatie aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Deze vorm van wonen heet 'zorg met verblijf'.

 

Cliëntenondersteuning Wlz:

Alle mensen die recht hebben op langdurige zorg met een Wlz-indicatie kunnen hulp krijgen van een cliëntondersteuner. Hij of zij ondersteunt u of uw naaste met al uw vragen rondom het regelen en de uitvoering van de langdurige zorg. Voor cliëntondersteuning kunt u terecht bij uw zorgkantoor of Stichting MEE. Op www.adviespuntzorgbelang.nl vind u meer informatie.

 

 

Passende zorg
Heeft u blijvend intensieve zorg nodig? Dan kunt u wellicht zorg krijgen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) onderzoekt of u daarvoor in aanmerking komt. Vanaf 1 januari 2015 vervangt de Wlz de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het CIZ kan in de indicatie aangeven dat het nodig voor u is om in een woonvorm te wonen. Een veilige plek waar u hulp of zorg krijgt. Dat heet ‘zorg met verblijf’. 

 

Het kan zijn dat u een Wlz-indicatie toegewezen heeft gekregen, maar dat u toch besluit om nog niet naar een van onze woonzorgcentra te verhuizen. U kunt er dan voor kiezen om de zorg via een persoonsgebonden budget of via Volledig Pakket Thuis aangeboden te krijgen.

 

Meer informatie:

Heeft u vragen over het aanvragen van een indicatie voor de Wlz? U kunt contact opnemen met onze afdeling Zorgbemiddeling via 088 - 995 86 40, zij helpen u graag verder. U kunt ook meer informatie vinden over de zorgpakketten op de website van het CIZ: www.ciz.nl. Of u download deze folder van het CIZ:

 

Folder Wet Langdurige Zorg

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.