Indicaties

Zorg en ondersteuning in de verpleging en verzorging
Misschien heeft u op een bepaald moment in uw leven zorg nodig vanwege ziekte of een handicap. Op dat moment moet u bekijken wat de mogelijkheden zijn. Welke vorm van zorg of ondersteuning u ook nodig heeft, belangrijk is dat u de zorg krijgt die bij u past. Niet meer, maar ook niet minder. Daarom is het nodig dat er een onafhankelijk oordeel komt over uw situatie. Dit oordeel noemen we een indicatie.

 

Zorg met verblijf in een woonzorgcentrum of verpleeghuis (Wlz):

Vanaf 2015 is voor zorg met verblijf in een woonzorgcentrum of verpleeghuis een indicatie nodig via de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze indicatie vraagt u aan bij Centrum Indicatiestelling zorg (CIZ). 

Dit is de website voor meer informatie: www.ciz.nl

Wilt u een indicatie voor langdurige zorg aanvragen, klik dan hier voor het aanvraagformulier

 

Cliëntenondersteuning Wlz:

Alle mensen, die recht hebben op langdurige zorg met een Wlz-indicatie, kunnen hulp krijgen van een cliëntondersteuner. Hij of zij ondersteunt u of uw naaste met al uw vragen rondom het regelen en de uitvoering van de langdurige zorg. Voor cliëntondersteuning kunt u terecht bij uw zorgkantoor of Stichting MEE. Op www.adviespuntzorgbelang.nl vind u meer informatie.

 

Indicaties voor zorg in de thuissituatie

Naast de Wlz zijn er nog twee andere zorgwetten, die van toepassing zijn voor het aanvragen van indicaties in de thuis situatie:

* Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO): hieronder valt bijvoorbeeld Hulp bij het Huishouden, kortdurend verblijf en individuele begeleiding. U vraagt bij uw gemeente een indicatie aan voor die ondersteuning die onder de WMO valt.

* Zorgverzekeringswet (ZvW): Voor thuiszorg, zoals verzorging en/ of verpleging aan huis wordt door de wijkverpleegkundige een indicatie gesteld. Dit valt onder de basisverzekering van uw zorgverzekering.

U kunt contact opnemen met de afdeling Zorgbemiddeling 088 - 995 8642.

 

 

 

 

 

- +