Ontruimen appartement na overlijden/vertrek

Ontruimen appartement na overlijden/vertrek

De overheid biedt zorgaanbieders de 13 dagen-regeling. Dit houdt in dat de zorgaanbieder na het vertrek van de cliënt (meestal overlijden) maximaal 13 dagen een vergoeding ontvangt. Dit geldt zowel voor de verpleeghuizen als voor de woonzorgcentra.


Het beleid van ViVa! zorggroep is erop gericht om het appartement binnen deze 13 dagen weer gereed te hebben. Conform het advies van onze koepelorganisatie Actiz en LOC heeft de familie van de overleden cliënt 7 dagen de tijd om het appartement te ontruimen en op te leveren, dit is ook vastgelegd in zorgleveringsovereenkomst tussen cliënt en ViVa! Zorggroep. ViVa! Zorggroep heeft dan nog 6 dagen om het appartement gebruiksklaar te maken voor een nieuwe cliënt.
Deze strakke regie op de ontruiming en inhuizing kan soms haaks staan op de gevoeligheden die spelen bij een ontruiming na overlijden.

 

Welke regels gelden er bij verhuizing/beëindiging bewoning?

Bij vertrek wordt de kamer of het appartementen en de daarin aanwezige ViVa! inventaris in goede staat achter gelaten. U verwijdert uw eigendommen binnen 7 dagen (meestal na overlijden) uit de kamer of het appartement.

Wij realiseren ons dat de tijd voor het leegruimen kort is. Mocht u meer tijd nodig hebben, dan kunt u eventueel maximaal drie dagen ‘bijkopen’ á € 230,- per dag. Wilt u dan contact opnemen met de afdeling wonen via wonen@vivazorggroep.nl

 

Als u geen afspraken maakt en het appartement is na 7 dagen niet leeg dan kunnen wij uw eigendommen verwijderen en tot 3 maanden opslaan. Als uw eigendommen na 3 maanden niet zijn opgehaald, mogen wij beslissen wat wij met uw eigendommen doen en ze bijvoorbeeld verkopen. Wij mogen u een vergoeding in rekening brengen voor het opslaan van uw eigendommen. De hoogte van die vergoeding staat op onze website en/of papier.