Ontruimen appartement na overlijden/vertrek

De overheid heeft per 2009 de 13 dagen-regeling ingevoerd. Dit houdt in dat de zorgaanbieder na het vertrek van de cliënt (meestal overlijden) maximaal 13 dagen een vergoeding ontvangt. Dit geldt zowel voor de verpleeghuizen als voor de woonzorgcentra.


Het beleid van ViVa! zorggroep is erop gericht om het appartement binnen deze 13 dagen weer gereed te hebben. Conform het advies van onze koepelorganisatie Actiz en LOC heeft de familie van de overleden cliënt 7 dagen de tijd om het appartement te ontruimen en op te leveren, dit is ook vastgelegd in zorgleveringsovereenkomst tussen cliënt en ViVa! Zorggroep. ViVa! Zorggroep heeft dan nog 6 dagen om het appartement gebruiksklaar te maken voor een nieuwe cliënt.
Deze strakke regie op de ontruiming en inhuizing kan soms haaks staan op de gevoeligheden die spelen bij een ontruiming na overlijden.


Soms zijn er bijzondere omstandigheden (bijv. familie in het buitenland) waardoor het de familie niet lukt om het appartement binnen 7 dagen te ontruimen. In die gevallen biedt ViVa! Zorggroep het volgende aan:

  • hulp bij ontruiming via ViVa! Ledenservice of via het Facilitair Bedrijf zodat alsnog tijdig ontruimd kan worden;
  • het inkopen van extra dagen tot een maximum van 10 dagen voor € 100,- per dag. Hiervoor dient een machtiging voor automatische incasso ondertekend te worden.


Als de familie niet ingaat op dit aanbod dan wel familie ontbreekt, gaat ViVa! Zorggroep over tot ontruiming van het appartement na 7 dagen. De goederen worden opgeslagen. De kosten van opslag worden betaald door de nabestaanden. Bij afwezigheid van nabestaanden of in overleg met nabestaanden kunnen de kosten van opslag vanuit de verkoop van de goederen worden betaald.