Warmtewet

Vanaf 1 januari 2014 geldt de Warmtewet. De wet is bedoeld voor huurders die hun warmte krijgen via stadsverwarming of blokverwarming. ViVa! Zorggroep is verplicht zich aan deze wet te houden. Voor huurders in onze woonzorgcentra verandert hoe zij hun jaarlijkse afrekening stookkosten ontvangen.

 

Doel van de warmtewet

De wet is bedoeld om bewoners te beschermen tegen hoge warmtetarieven bij stadsverwarming en blokverwarming (lees: collectieve verwarming). Bij deze typen verwarming kunnen bewoners niet kiezen voor een andere warmteleverancier. De wet biedt bescherming door maximale tarieven. Deze worden ieder jaar opnieuw opgesteld door de ACM (Autoriteit Consument en Markt).

 

ViVa! Zorggroep is nu uw warmteleverancier

Volgens de Warmtewet is uw verhuurder, dus ViVa! Zorggroep, warmteleverancier in complexen met blokverwarming. Als u huurt in een complex met blokverwarming en u betaalde voorheen stookkosten, dan ontvangt u vanaf 2015 een jaarlijkse eindnota van ons.

  

Toelichting tarieven

  1. Gigajoule-tarief (GJ): warmte wordt gemeten in GigaJoules. Uw kosten zijn afhankelijk van uw verbruik. U betaalt per gebruikte GJ het GJ-tarief, zoals genoemd in het tarievenblad.

 

  1. Vastrecht is de prijs voor het gebruik van uw aansluiting en het transport van de warmte over het warmtenet. Dit tarief is niet afhankelijk van uw verbruik.

 

Jaarlijkse eindnota in GJ

U ziet op uw jaarlijkse eindnota geen stookkosten in m³ aardgas meer zien staan. Het warmteverbruik staat in gigajoules (GJ) op uw eindnota. De Warmtewet schrijft voor dat er niet meer mag worden afgerekend met m³ aardgas.

 

Vanaf 2015 ziet u op uw afrekening de volgende kostenposten:

GJ-tarief           – gebruiksafhankelijk

Vastrecht         – vast bedrag

Meetkosten      – vast bedrag 

 

De hoogte van uw eindnota verschilt per jaar. Bijvoorbeeld: in een koude winter of als u overdag meer thuis bent geweest, gebruikt u meer energie en zal uw rekening hoger zijn. Aan het begin van elk jaar ontvangt u van ViVa! Zorggroep een tarievenblad, met daarin de kosten per GJ en het voor dat jaar door ViVa! Zorggroep vastgestelde vastrecht. ViVa! Zorggroep zorgt er voor, dat deze tarieven binnen het door de warmtewet vastgestelde maximum liggen.

Aan het eind van het jaar wordt het  gezamenlijke warmte verbruik van alle bewoners naar rato van het oppervlak, dat zij huren verdeeld over de bewoners. Per maand wordt een voorschot in rekening gebracht

 

Storing

Heeft u een storing?

Bij een storing aan uw verwarming, neemt u contact op met het facilitair bedrijf.

 

Heeft u recht op een storingsvergoeding?

U heeft recht op een storingsvergoeding als u langer dan vier uur achter elkaar geen verwarming en/of warm water had. U moet deze aanvraag doen binnen 60 dagen na de storing. Wij reageren binnen 10 dagen op uw aanvraag.

 

Wanneer kennen wij geen vergoeding uit?

Als:

  • een onderbreking van de levering van warmte is gepland of aangekondigd;
  • de storing niet in het distributienet, maar in de binnen installatie is opgetreden:
  • de warmtelevering uitvalt vanwege een storing in de elektriciteits- of gasvoorziening, of een storing in de warmtelevering waarvoor ViVa! Zorggroep niet verantwoordelijk is.
  • de uitval van de levering door een derde wordt veroorzaakt, of het gevolg is van een natuurramp, sabotage of terrorisme;  

 

PDF DocumentAlgemene Leveringsvoorwaarden van warmte en of warm tapwater 1 0 (april 2015).pdf

PDF DocumentTarievenblad van Viva! Zorggroep 2017.pdf

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.