Dagbehandeling

Als u zelfstandig of bij ons in een woonzorgzorgcentrum woont en u heeft lichamelijke of geestelijke beperkingen of klachten, dan kunt u naar onze dagbehandeling komen. Bijvoorbeeld als u moet revalideren na een CVA, een operatie, zoals een nieuwe heup, of als u de ziekte van Alzheimer heeft. U kunt, gedurende één of meerdere dagdelen per week terecht voor dagbehandeling. Samen met uw behandelaars werkt u aan uw herstel. Of -als herstel niet mogelijk is- leert u om te gaan met uw beperking, zodat u weer zo goed als mogelijk kunt functioneren. Ook kunt u deelnemen aan activiteiten en de maaltijd gebruiken. Een logeerweek behoort ook tot de mogelijkheden. 

 

De dagbehandeling in verpleeghuis Meerstate heeft een groep voor revalidatie / meerzorg, NAH (niet aangeboren hersenletsel) problematiek, jong dementerenden én mensen met andere chronische zorgvragen. Meer informatie over de dagbehandeling Meerstate vindt u in de brochure.

 

Ook interessant voor u

 

Een behandeling is voor iedereen verschillend. U kunt van alle ondersteuning gebruik maken, zoals ergotherapie, logopedie, fysiotherapie, psychologische- en activiteitenbegeleiding. Daarnaast is er ook aandacht voor dagelijkse bezigheden zoals eten, verzorging, lopen, opstaan, naar het toilet gaan en het uitoefenen van hobby’s. Alles om u weer voor uzelf te laten zorgen. U kunt individuele therapie krijgen, maar ook deelnemen aan groepstherapieën. Samen met u stellen wij een zorgplan op. Hierin leggen wij vast welke zorg u nodig heeft en wat u zelf kunt doen. Dit plan bespreken wij regelmatig met u.

 

 • Zorg
 • Activiteiten
 • Behandeling
  • Ergotherapie
  • Fysiotherapie
  • Psychologische hulp
  • Maatschappelijk werk
  • Muziektherapie

Voor dagbehandeling heeft u een indicatie Wet Langdurige Zorg (Wlz) of een beschikking vanuit de Wet Maatschappelijkle Ondersteuning (Wmo) nodig. De Wlz-indicatie wordt vastgesteld door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). En de Wmo beschikking wordt afgegeven door uw gemeente. Voor deelname aan de dagbehandeling en voor het vervoer van en naar huis wordt een eigen bijdrage gevraagd door het centraal administratiekantoor (CAK). Dit is een inkomensafhankelijke bijdrage die automatisch door het CAK wordt geïnd. Voor meer informatie over uw eigen bijdrage kunt u terecht op de website www.hetcak.nl

Voor dagbehandeling kunt u terecht in verpleeghuis Meerstate in Heemskerk. Bekijk hieronder de openingstijden.

Het kan zijn dat er voor de locatie van uw keuze een wachttijd geldt. U wordt dan op de wachtlijst geplaatst en krijgt bericht van ons zodra er een plaats voor u beschikbaar is. 

 

Heemskerk:
Verpleeghuis Meerstate
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 10.00 - 15.30 uur

 

Wilt u de informatie over de mogelijkheden van dagbehandeling NAH, revalidatie en meerzorg nog eens nalezen? Hieronder kunt u de voorlichtingsbrochure 'Dagbehandeling NAH, revalidatie en meerzorg' downloaden.

 

 

 

- +