Indicaties

Indicaties Zorg en ondersteuning in de verpleging en verzorging
Misschien heeft u op een bepaald moment in uw leven zorg nodig vanwege ziekte of een handicap. Op dat moment moet u bekijken wat de mogelijkheden zijn. Welke vorm van zorg of ondersteuning u ook nodig heeft, belangrijk is dat u de zorg krijgt die bij u past. Niet meer, maar ook niet minder. Daarom is het nodig dat er een onafhankelijk oordeel komt over uw situatie. Dit oordeel noemen we een indicatie.

 

ViVa! Zorggroep biedt een breed zorgpakket. Afhankelijk van uw situatie bieden wij zowel zorg thuis als zorg met verblijf in een woonzorgcentrum of verpleeghuis.

 

De AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) is sinds 2015 komen te vervallen en daar zijn drie zorgwetten voor in de plaats gekomen:

* Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO): hieronder valt bijvoorbeeld Hulp bij het Huishouden, kortdurend verblijf en individuele begeleiding. U vraagt bij uw gemeente een indicatie aan voor die ondersteuning die onder de WMO valt.

* Zorgverzekeringswet (ZvW): Voor thuiszorg, zoals verzorging en/ of verpleging aan huis is de wijkverpleegkundige uw contactpersoon bij het aanvragen van een indicatie. Dit valt onder de basisverzekering van uw zorgverzekering. De wijkverpleegkundigen van ViVa! Zorggroep helpen u graag verder!

* Wet langdurige zorg (Wlz): heeft u langdurige zorg nodig en wilt u in een woonzorgcentrum of een verpleeghuis komen wonen, dan vraagt u een indicatie aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Deze vorm van wonen heet 'zorg met verblijf'.

 

Cliëntenondersteuning Wlz:

Alle mensen die recht hebben op langdurige zorg met een Wlz-indicatie kunnen hulp krijgen van een cliëntondersteuner. Hij of zij ondersteunt u of uw naaste met al uw vragen rondom het regelen en de uitvoering van de langdurige zorg. Voor cliëntondersteuning kunt u terecht bij uw zorgkantoor of Stichting MEE. Op www.adviespuntzorgbelang.nl vind u meer informatie.