Revalidatie

Geriatrische revalidatiezorg (GRZ) is kortdurende herstelgerichte zorg voor kwetsbare ouderen die niet direct naar huis kunnen. Dit is meestal na bijvoorbeeld een ziekenhuisopname of een ongeval thuis. U wordt in ons verpleeghuis Meerstate in Heemskerk voor revalidatie opgenomen. Het doel van de tijdelijke opname is een zo spoedig mogelijk terugkeer naar de eigen woonsituatie.

 

De geriatrische revalidatie bestaat uit een multidisciplinair zorgteam die u ziet bijvoorbeeld na een

-          Beroerte (CVA of ander hersenletsel)

-          Een (heup) fractuur heeft opgelopen, bijvoorbeeld na een val

-          Een plotseling verergering van klachten bij COPD

-          Een nieuwe heup of knie

-          Een amputatie heeft moeten ondergaan

-          Een ernstige ziekte heeft of complexe operatie heeft ondergaan en conditie moet opbouwen

 

Tijdens de opname wordt er vanuit een multidisciplinair team behandeling, verzorging, verpleging, ondersteunende begeleiding en behandeling aangeboden, gericht op revalidatie en/of reactiveren. 

 

Ook interessant voor u

Op de afdeling heerst een therapeutische klimaat. Alles wat er op de afdeling geda an wordt, de activiteiten en de rustmomenten staan in het teken van revalidatie en herstel. Dit alles is gericht om u op een snelle verantwoorde manier zelfstandig te laten functioneren.

 

Wanneer u opgenomen bent is de behandeling en zorg vanaf het begin erop gericht u te ondersteunen in het werken naar een ontslag naar huis. Samen met een multidisciplinair behandelteam worden uw revalidatie doelen bepaald en beschreven in een behandelzorgplan. Onder begeleiding van dit team wordt er geprobeerd zowel lichamelijk als mentaal herstel te bereiken. Tijdens de revalidatie kan, na inventarisatie van uw functioneren in uw thuissituatie advies worden gegeven over eventueel noodzakelijke hulpmiddelen en/of voorzieningen om ontslag mogelijk te maken.

 

Een kijkje op de GRZ:

 

Samenwerking

Het behandelteam bestaat uit een specialist ouderengeneeskunde, zorgteam, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtist, psycholoog, en maatschappelijk werk. Onze behandelaars werken nauw samen en met een uitgebreid netwerk deskundigen: de klinisch geriater, revalidatiearts, neuroloog, instrumentmaker, orthopeed, orthopedisch schoenmaker en overige (medisch). 

 

Poliklinische revalidatie 

De revalidatie behandeling kan in de thuissituatie worden voorgezet in de vorm van poliklinische revalidatie (ambulant traject) of eerstelijns behandeling door een van onze behandelaren. 

 

Kwaliteit en ketenzorg

Onze medewerkers werkend binnen de geriatrische revalidatie voldoen aan de gestelde eisen van beroepsverenigingen en zorgverzekeraars.

 

Wij werken binnen de keten o.a. nauw samen met het Rode Kruis Ziekenhuis, Medisch Centrum Alkmaar en het Revalidatiecentrum Heliomare.

Deze revalidatiezorg valt onder de Zorgverzekeringswet. De kosten voor geriatrische revalidatie worden vergoed vanuit de basisverzekering en het komt in de meeste gevallen ten laste van uw eigen risico. Om in aanmerking te komen voor geriatrische revalidatie heeft u voorafgaand een (klinische) opname in een ziekenhuis gehad. De specialist ouderengeneeskunde en de geriater beoordelen tijdens uw verblijf in het ziekenhuis of u in aanmerking komt voor geriatrische revalidatie.

*
*
*
*
*
*
Vul hier niets in a.u.b.

Verpleeghuis Meerstate heeft een afdeling geriatrische revalidatie. Hieronder kunt u de informatiebrochure 'Geriatrische revalidatie zorg in Meerstate' downloaden.

 

 

 

 

- +