Begeleiding na een beroerte/CVA

Een beroerte of CVA (Cerebro Vasculair Accident) betekent letterlijk een ongeluk in de bloedvaten van de hersenen. Een beroerte kan op twee manieren ontstaan: 

  • door een herseninfarct; een bloedprop of dichtslippen van bloedvat (atherosclerose) zorgt voor verstopping in een ader, waardoor een deel van de hersenen tijdelijk geen of te weinig zuurstof krijgt. Dit hersendeel sterft daarom af.
  • door een hersenbloeding; de wand van een bloedvat knapt of scheurt open.

 

Een voorbijgaande aanval door een zuurstoftekort in de hersenen wordt een TIA (Transient Ischaemic Attack) genoemd. Een TIA kan dezelfde verschijnselen veroorzaken als een CVA, alleen verdwijnen deze weer.

 

Na een CVA zal uw leven en dat van uw naasten veranderen. Het oppakken van het dagelijks leven na ontslag uit het ziekenhuis, revalidatiecentrum of verpleeghuis is niet altijd even makkelijk. Wellicht zit u met vragen als ‘kan ik mijn spraakvermogen terugkrijgen?’ of ‘kan ik ooit weer sporten, nu de linkerkant van mijn lichaam is verlamd’. Onze CVA verpleegkundige kan u daar antwoord op geven.  

 

Ook interessant voor u

Een beroerte kan ingrijpende gevolgen hebben, zoals concentratieverlies, vermoeidheid, spraakstoornissen, slikklachten of verlammingsverschijnselen. Onze CVA verpleegkundige is gespecialiseerd op het gebied van een beroerte en begeleidt u, als u weer thuis bent, in het omgaan met de gevolgen van de beroerte. De CVA verpleegkundige bespreekt uw nieuwe situatie in het dagelijks leven, zoals lichamelijke verzorging, bewegen/verplaatsen, eten/drinken, dagelijkse bezigheden, werk, relaties en communicatie. Ook geeft zij advies over hulpmiddelen en vergoedingen en hoe om te gaan met het ziektebeeld, inzet van vrijwilligers, sportmogelijkheden, alarmaanvraag, vervoersmogelijkheden, vakanties, enz. Zij kan u ook helpen bij de aanvragen. Zij ondersteunt ook uw partner of mantelzorger in het omgaan met de gevolgen van uw beroerte. Zo wordt, samen met u en uw partner/ mantelzorger, gezocht naar een evenwicht in de steeds veranderende situatie om weer balans te krijgen in het dagelijkse leven.

 

De zorg rondom cliënten met een beroerte is binnen Midden-Kennemerland goed geregeld in de CVA-keten. Diverse samenwerkingspartners stemmen de zorg met elkaar af zodat cliënten zo lang mogelijk in hun eigen woon/leefomgeving kunnen blijven. Zoals

  • Ergotherapie
  • Fysiotherapie
  • Logopedie
  • Psychologisch hulp
  • Maatschappelijk werk

Wanneer u advies, instructie of voorlichting van de CVA verpleegkundige krijgt, zijn daar voor u geen kosten aan verbonden. De CVA verpleegkundige kan op basis van AIV (advies, instructie en voorlichting), 3 uur AIV leveren per jaar.

Bij ontslag naar huis wordt onze CVA verpleegkundige op de hoogte gebracht. Zij neemt contact met u op om een afspraak te maken voor een huisbezoek. De huisarts kan de CVA verpleegkundige inschakelen bij problemen of vragen of een verzoek om contact met u op te nemen. Natuurlijk kunt u ook zelf contact opnemen met de CVA verpleegkundige.

Wilt u de informatie over de mogelijkheden van begeleiding na een beroerte/CVA nog eens nalezen? Hieronder kunt u de voorlichtingsbrochure 'Weer thuis na een CVA' downloaden.

 

 

 

 

- +