Muziektherapie

Bij muziektherapie, hoe kan het ook anders, speelt muziek een centrale rol in de behandeling. Soms wordt er zelf muziek gemaakt, maar het kan ook zo zijn dat de muziek alleen beluisterd wordt. Muziektherapie wordt ingezet bij cliënten die problemen hebben op emotioneel, gedragsmatig, lichamelijk, cognitief of sociaal gebied. Wanneer u bijvoorbeeld moeite heeft om over uw emoties te praten, kan muziektherapie een ingang bieden om wel uw emoties te uiten, non-verbaal dus zonder woorden.

Samen met de muziektherapeut is er de mogelijkheid om te werken aan emotionele, gedragsmatige, cognitieve, sociale of lichamelijke problemen. U kunt daarbij denken aan vermindering en ontlading van spanning, leren omgaan met emoties, voorkomen van eenzaamheid, depressie en sociaal isolement, maar ook het stimuleren van spraak en beweging. De muziektherapeut gebruikt muziek als middel, voor deelname is geen muzikale achtergrond nodig. De muziektherapeut maakt met u muziek, zingt met u of luistert samen met u naar muziek. Dit alles vanuit een vertrouwensrelatie.

 

Gespecialiseerd in

  • somberheid, depressie
  • rouwverwerking
  • het ontwikkelen van sociale vaardigheden
  • gevoelens van angst, onrust en spanning
  • het verbeteren van lichamelijke functies
  • palliatieve zorg
  • CVA

Als u in één van de huizen verblijft, zijn aan het contact met een muziektherapeut geen kosten verbonden. Wanneer u zelfstandig woont, hangt het af van uw zorgverzekeraar.

De specialist ouderengeneeskunde of de psycholoog  kunnen een muziektherapeut voor u regelen. U geeft bij hen aan dat u contact wilt met een muziektherapeut, maar natuurlijk kunt u ook zelf contact zoeken. 

- +