Zorg bij dementie

Dementie is een ziekte van de hersenen die vooral op oudere maar soms ook op jongere leeftijd voorkomt. Een veel voorkomend kenmerk van dementie is het optreden van geheugenstoornissen. Als u last krijgt van geheugenproblemen dan kan een gevoel ontstaan van onbehagen en onduidelijkheid. Sommige symptomen zijn namelijk lastig te onderscheiden van normale ouderdomsverschijnselen of van klachten die horen bij andere gezondheidsproblemen.

 

Ook interessant voor u

Zorgen voor iemand met dementie is zwaar. Het valt niet mee als iemand die u goed kent geleidelijk verandert. Het vergt veel inzet en geduld. Familieleden en verzorgers kunnen hierbij steun gebruiken, zowel emotionele steun als praktische hulp. Hiervoor kunt u een beroep doen op de casemanager dementie en eventueel worden doorverwezen naar het DOC team of de geheugenpoli.

 

Casemanager dementie

Een casemanager dementie begeleidt mensen met dementie en hun mantelzorgers in de thuissituatie. Ook als er nog geen diagnose is gesteld, maar er een 'niet pluis gevoel' bestaat. Een 'niet pluis gevoel' ontstaat als u merkt dat u of iemand bij wie u betrokken bent, dingen vergeet of niet meer goed voor zichzelf kan zorgen.

 

Aanmelding van een cliënt bij de casemanager kan worden gedaan door mantelzorgers of door het wijkteam van de thuiszorg. De casemanager neemt dan contact op met de huisarts van de aangemelde cliënt voor meer informatie en maakt daarna een afspraak voor een huisbezoek.

 

Een casemanager helpt u bij het vinden van de weg bij bijvoorbeeld het aanvragen van hulp of het regelen van indicaties. Ook het geven van informatie en voorlichting over dementie behoort tot de taak van de casemanager. De casemanager komt gemiddeld 1x per 6 tot 8 weken bij u op huisbezoek maar bij veranderingen of problemen en op uw verzoek kan het huisbezoek ook vaker plaatsvinden.

 

DOC team of geheugenpoli
In overleg met de huisarts kan besloten worden om een verwijzing te sturen naar het DOC team (Dementie Onderzoek en Casemanagement team) of de geheugenpoli van het Rode Kruis Ziekenhuis. Daar wordt aan de hand van een aantal testen en lichamelijk onderzoek gekeken of er sprake is van dementie of dat er wat anders aan de hand is.

 

 

Wat is dementie? Video van 251TV.

Meer informatie? Kijk op www.geheugenproblemen-middenkennemerland.nl

Ontvangt u deze zorg in uw eigen thuissituatie, dan worden de kosten vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet (ZvW) en betaalt uit uw basisverzekering.

 

Woont u in een van onze huizen (ZZP inclusief verblijf) dan zijn er geen extra kosten aan deze zorg verbonden. Deze zorg valt dan binnen het afgegeven Zorgzwaartepakket (ZZP).

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken met de casemanager dementie, dit kan via
telefoonnummer 088 - 995 80 00.

 

Aanmelding voor begeleiding door het DOC team vindt plaats via verwijzing door uw huisarts.

 

Mensen die zorgen voor iemand met dementie lopen tegen allerlei praktische en emotionele vragen aan. Speciaal voor hen is er een digitale nieuwsbrief: Familias. Deze tweemaandelijkse nieuwsbrief staat vol handige informatie uit de regio Noord-Holland-Noord.

 

Lees meer over de nieuwsbrief Familias >

 

 

- +