Zorg bij kanker

Kanker is een ziekte die bij mensen in alle leeftijdsgroepen kan optreden. Het is een ernstige ziekte en de gevolgen ervan zijn groot. Iedere kankerpatiënt kampt met onzekerheid en angst voor de toekomst, maar ook met praktische vragen. U en uw naasten kunnen steun en informatie krijgen van onze oncologieverpleegkundige.

 

Ook interessant voor u

U kunt begeleiding en ondersteuning van onze oncologieverpleegkundige krijgen in de verschillende fasen van het ziekteproces.

 

Rondom de diagnose

In deze fase overheerst de schok. Voorbeelden van vragen die kunnen spelen:

 • Hoe ga ik om met kanker in mijn leven?
 • Hoe moet het nu verder met mijn gezin, relatie, werk?
 • Hoe krijg ik meer energie en zorg ik dat ik mijn gewicht op peil houd?
 • Met wie kan ik over mijn ziekte praten?

De interventies zijn dan gericht op ondersteuning, hervinden van een balans.

 

Rondom behandeling

Mensen hebben in deze fase ook vaak begeleiding nodig in de thuissituatie om de chemokuur en/of bestraling en/of hormoontherapie en bijbehorende bijwerkingen goed te kunnen doorstaan. Items die dan besproken kunnen worden zijn onder meer:

 • Welke behandelingsmethodes zijn er?
 • Welke gevolgen zullen de behandelingen hebben?
 • Ik voel me zo moe, blijft dat zo?

Vaak moet er opnieuw structuur gevonden worden in een veranderd leven. Begeleiding hierbij, zeker als er sprake is van angst en onzekerheid kan een hele waardevolle ondersteuning zijn.

 

Na afloop van behandeling(en)

Vaak betekent het naast opluchting ook onzekerheid. Dan blijkt vaak dat verwerking nog moet beginnen en dat begeleiding hierbij onontbeerlijk is. Maar ook voor praktische problemen kan de oncologieverpleegkundige voorlichting en advies geven. Te denken valt aan:

 • verzorging van littekens
 • aanschaf of onderhoud van een hulpmiddel of prothese
 • omgaan met vermoeidheid
 • omgaan met misselijkheid
 • pijnbeleving en pijnbestrijding
 • hulp moeten aanvaarden van anderen
 • veranderende relatie met naasten
 • het vinden van lotgenotencontact

 

Als behandeling niet (meer) mogelijk is

Ook of juist dán kan de oncologieverpleegkundige een praktische en begeleidende rol spelen in de palliatieve zorg en zingeving. Hierbij staat de kwaliteit van leven centraal. Voorlichting over en advies aan bijna alle bovengenoemde items kunnen van toepassing zijn.

 

De oncologieverpleegkundige werkt samen met de verpleegkundigen uit het ziekenhuis, huisartsen, diëtisten, thuiszorgwinkel en MaatjeZ, centrum voor mantelzorg en Nederlands Kanker Instituut (NKI).

 

De oncologieverpleegkundigen geven zelf een indicatie af. De kosten worden vergoed via de Zorgverzekeringswet. 

Contact

De aanvraag voor inschakeling van de oncologieverpleegkundige wordt vaak in overleg met u door het ziekenhuis gedaan, maar kan ook via uw huisarts gedaan worden. U kunt ook zelf contact opnemen tijdens kantooruren, of stuur een e-mail: oncologieteam@vivazorggroep.nl.

Wilt u de informatie over de mogelijkheden van zorg bij kanker nog eens nalezen? Hieronder kunt u de voorlichtingsbrochure 'Leven met kanker... hoe gaat dat thuis?' downloaden.

 

 

 

- +