Zorg bij longziekten

Als u lijdt aan Astma of COPD (een verzamelnaam voor chronische bronchitis en longemfyseem) dan heeft dit vaak grote gevolgen. De benauwdheid die hiermee gepaard gaat, neemt meestal met de jaren toe. Bij astma zijn aanvallen van kortademigheid de belangrijkste klacht. Bij COPD gaat het vooral om hoesten, slijm opgeven en kortademigheid bij inspanning of zelfs al in rust. Met hulp van onze longverpleegkundige kunt u de kwaliteit van uw leven verbeteren.

 

Ook interessant voor u

De longverpleegkundige kan u helpen met:

  • advies, uitleg en instructie over astma, COPD en medicijngebruik
  • begeleiding en steun bij veranderingen waar u het moeilijk mee heeft
  • inhalatietechniek
  • zuurstofgebruik en verneveltherapie
  • advies en instructie bij het saneren van uw woning en speciale hulpmiddelen
  • stoppen met roken
  • omgaan met het ziektebeeld: benauwdheid, angst en isolement
  • problemen op werk/school/kinderdagverblijf, in relatie tot longziekten
  • folders en brochures, adressen van patiëntenverenigingen en informatie over cursussen en andere activiteiten

 

De longverpleegkundige werkt nauw samen met andere deskundigen, zoals de diëtist, fysiotherapeut en soms de oncologieverpleegkundige. In overleg met u kunnen deze worden ingeschakeld als u bijvoorbeeld veel kracht en gewicht heeft verloren door de ziekte.

Wanneer u advies, instructie of voorlichting van een longverpleegkundige krijgt, zijn daar voor u geen kosten aan verbonden.

Iedereen kan zonder verwijzing direct contact opnemen met de longverpleegkundige. De longverpleegkundige stemt de zorg af met uw huisarts. Daarom is het raadzaam dat de huisarts wel op de hoogte is van uw hulpvraag. Voor meer informatie en het maken van een afspraak, voor het spreekuur of huisbezoek, kunt u bellen met: 088 – 995 74 20 (tijdens kantooruren). U kunt ook een e-mail sturen naar longteam@vivazorggroep.nl.

Brochure

Wilt u de informatie over de mogelijkheden van zorg bij longziekten nog eens nalezen? Hieronder kunt u de voorlichtingsbrochure 'Goede zorg bij longziekten; een hele opluchting'.

 

 

 

- +