Hulp bij vervuilde huishoudens

U kunt het huishoudelijk werk en uw eigen verzorging door ziekte, eenzaamheid of andere omstandigheden niet meer goed zelf regelen. Deze situatie staat een prettige manier van leven en wellicht van het leven van uw naasten in de weg. Uw omgang met kennissen of andere relaties is verstoord en het heeft een negatieve invloed op uw werk of uw sociale activiteiten. ViVa! Zorggroep helpt uw weer uw huishouden op orde te brengen, zodat u vanuit de nieuwe situatie weer zelf de regie kunt nemen.  

 

Ook interessant voor u

Samen met u proberen wij uw huis weer op orde te krijgen en zorgen we ervoor dat u in leefbare omstandigheden verkeert. Met elkaar spreekt u af hoe verder te gaan om deze situatie te handhaven en welke hulp u daarbij kunt gebruiken.

Voor hulp bij een vervuild huishouden is een eigen bijdrage verschuldigd. Deze wordt berekend aan de hand van uw inkomen.

U kunt direct contact opnemen met onze medewerkers van Zorgbemiddeling. Zij zijn bereikbaar tijdens kantoordagen van 8.30-17.00 uur via 088 – 995 86 42. Voor deze hulp heeft u een ‘indicatie’ nodig. Zorgbemiddeling helpt u graag bij het aanvragen van hulp bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ bekijkt of u recht heeft op de zorg die u wilt en, zo ja, hoeveel zorg. Kijk voor meer informatie op  www.ciz.nl.

 

Ook als er sprake van spoed is, krijgt u direct de zorg en hulp die nodig is.

*
*
*
*
*
*
Vul hier niets in a.u.b.
- +