Zorg rondom overlijden

Zorg rondom overlijden is gericht op het zinvol en waardevol af kunnen ronden van het leven en het beperken van angst en pijn. Uw wensen en de wensen van uw naasten zijn hierbij leidend. Als u of uw naaste thuis wil sterven, kunt u ondersteuning krijg bij de verzorging. Als thuis sterven niet mogelijk is, zoeken we met u naar een alternatief.

 

Ook interessant voor u

Samen met het Rode Kruis Ziekenhuis te Beverwijk en MaatjeZ - centrum voor mantelzorgondersteuning, wordt er volgens duidelijke afspraken gewerkt. ViVa! Zorggroep heeft speciale plaatsen binnen een verpleeghuis, waar u 24 uur per dag verzorgd kunt worden. U kunt ook kiezen voor een Hospice ofwel Bijna-Thuis-Huis. Via MaatjeZ bieden we hulp en ondersteuning aan de partner, kinderen en andere naasten.

In de meeste gevallen wordt deze zorg bekostigd vanuit de ZorgverzekeringsWet. Uw zorgverzekeraar vergoedt deze kosten vanuit uw basisverzekering. De wijkverpleegkundige stelt de indicatie en u hoeft geen eigen bijdrage te betalen. Ook heeft het geen effect op uw eigen risico.

 

Is er intensieve medische zorg noodzakelijk dan kan het zijn dat er een Zorg Zwaarte Pakket (ZZP) wordt vastgesteld en dan wordt deze zorg bekostigd vanuit  de Wet Langdurige Zorg. Voor deze zorg is een eigen bijdrage verschuldigd. Deze wordt berekend aan de hand van uw inkomen en wordt vastgesteld door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ bekijkt ook  of u recht heeft op de zorg die u wilt, en zo ja, hoeveel zorg. Voor meer informatie kunt u kijken op www.ciz.nl.

Heeft u met spoed zorg nodig? Dan krijgt u direct de zorg die nodig is. Het CIZ doet dan achteraf de indicatiestelling.

 

U kunt direct contact opnemen met onze medewerkers van Zorgbemiddeling. Zij zijn op werkdagen tussen 08.30 uur en 17.00 uur bereikbaar via telefoonnummer 088 - 995 86 42 of 088 - 995 86 43.

 

Ook kunt u contact opnemen door onderstaand formulier in te vullen.

*
*
*
*
*
*
Vul hier niets in a.u.b.
- +