Zorg en welzijn in een woonzorgcentrum of verpleeghuis

Als u dagelijks veel zorg nodig heeft, dan is wonen in een woonzorgcentrum een mogelijkheid. In een woonzorgcentrum kunt  u verpleging en verzorging, begeleiding, hulp bij het huishouden, persoonlijke verzorging, zoals wassen en aan- en uitkleden ontvangen. Om hiervoor in aanmerking te komen heeft u een indicatie nodig. Deze is bij het CIZ aan te vragen.

Als u intensievere zorg en verpleging nodig heeft, dan is wonen in een verpleeghuis mogelijk. Hier is 24 uur per dag verpleegkundige zorg aanwezig en kunt u behandelingen, bijvoorbeeld van de fysiotherapeut of logopedist krijgen. Ook hiervoor moet u een indicatie hebben van het CIZ.

 

Welke zorg is mogelijk in een woonzorgcentrum en/of verpleeghuis?

  • Hulp bij verzorging - uit bed komen, douchen, wassen, aan- en uit­kleden en klaarmaken van de broodmaaltijd
  • Verplegen - adviseren over het gebruik van medicijnen, toedienen van injecties, wondverzorging of verwisselen van katheter; klaarzet­ten of geven van medicijnen, aan- en uittrekken van elastische kou­sen … wat u maar nodig heeft
  • Behandeling - een gesprek met of behandeling van één van onze behandelaars, zoals onze psychologen, fysiotherapeuten, logope­disten, ergotherapeuten of diëtisten;
  • Geestelijke zorg - voor begeleiding bij zingevingsvragen, religieuze ondersteuning en groepsbijeenkomsten;
  • Specialistische zorg van onze verpleegkundigen - bij CVA, inconti­nentie, wondzorg, longziekte, kanker of dementie;

 

Naast het ontvangen van zorg willen we ook graag dat u uw leven met daarbij behorende voorkeuren, levensstijl en bezigheden voortzet. Met u en uw naasten wordt in persoonlijke gesprekken en plan opgemaakt om dit te waarborgen.