Privacy en geheimhouding

 

Privacy
Als u een dienst van ons afneemt, noteren wij in bijna alle gevallen een aantal persoonlijke gegevens van u. Onze medewerkers werken volgens de regels van het privacyreglement van ViVa! Zorggroep. Hieronder de belangrijkste zaken uit het reglement op een rijtje.

 

Toestemming
Gegevens van u mogen worden vastgelegd nadat u hiervoor toestemming heeft verleend. Er worden dan ook alleen gegevens vastgelegd, die voor de verleende dienst nodig zijn. Soms kan het voor de dienstverlening nodig zijn dat een medewerker van ViVa! Zorggroep met iemand anders, bijvoorbeeld uw huisarts, overlegt of informatie uitwisselt. Dat mag de medewerker alleen doen, als u daar vooraf toestemming voor hebt gegeven.

 

Zwijgplicht
De medewerker van ViVa! Zorggroep noteert een aantal gegevens over u en over de gesprekken en bewaart deze in een dossier. De medewerker is tot strikte geheimhouding verplicht (de zogenaamde ‘zwijgplicht’). Alleen medewerkers voor wie dat vanwege hun functie nodig is mogen uw gegevens inzien.

 

Recht op inzage
U mag altijd uw dossier inzien. Als u vindt dat gegevens niet kloppen of er onnodige informatie instaat, dan kunt u vragen deze te wijzigen.

 

Anoniem
De gegevens die wij vastleggen zijn nodig om een zo goed mogelijke zorg te kunnen verlenen. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om aan onze financiers te kunnen verantwoorden waaraan het geld wordt besteed. De gegevens worden altijd anoniem aangeleverd en van alle cliënten samen.

 

Bewaren
Uw persoonlijke gegevens worden zorgvuldig opgeborgen. De gegevens worden vijftien jaar bewaard en daarna vernietigd.

 

Bezwaren
Het kan zijn dat u vindt dat wij de afgesproken regels niet nakomen. U kunt daartegen dan bezwaar aantekenen. Hoe u dat moet doen, is vastgelegd in ons privacyreglement.

 

Privacyreglement
Wilt u meer informatie? In het privacyreglement zijn uw rechten en plichten en die van ViVa! Zorggroep uitgebreid vastgelegd. U kunt het reglement opvragen via 088 - 995 80 00.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.