Bestuur en organisatie

Raad van bestuur

  • Mevrouw drs. M.A. Sleeuwenhoek, voorzitter raad van bestuur
  • De heer drs. P.N. van Wageningen, lid raad van bestuur

 

Raad van toezicht

 

  • Mevrouw mr. T.E.M. Wekking, voorzitter
  • Mevrouw drs. A.G.M. Rutters
  • Mevrouw drs. J.E.M. Tijhuis
  • De heer drs. A.J. Boekelman
  • De heer B.A. Spelbos
  • De heer dr. H.P. Verschuur

 

Organisatiestructuur

De organisatiestructuur van ViVa! Zorggroep is als volgt:

 

 

Download dit organogram hier.

 

 

Naar aanleiding van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg waarin de VVT sector wordt gevraagd inzicht te geven in haar bedrijfsmatige keuzes, wil ViVa! Zorggroep transparant zijn en zo veel mogelijk van haar kennis, ten bate van de sector, delen. Door middel van onderstaande kengetallen, welke wij ieder half jaar zullen bijwerken, laat ViVa! Zorggroep zien hoe wij vorm geven aan onze visie op Zorg.

In onze dienstverlening staat de cliënt centraal en zijn wij permanent op zoek naar de juiste inzet van onze mensen. Hierbij houden we rekening met de kwaliteit van onze dienstverlening in welzijn en zorg, het maatschappelijk belang, onze professionals en onze zorgpartners.


Voor onderstaande gegevens is uitgegaan van de peildatum 29 juni 2017. Wij beperken ons in dit overzicht tot de medewerkers die dagelijks zorg en welzijn leveren aan onze intramurale cliënten. Hierbij werken wij met de volgende functiemix:

 

Functie

aantal

fte

Medewerker Wonen & Welzijn

134

45

Helpende Wonen & Welzijn

111

29

Helpende plus Wonen & Welzijn

304

185

Verzorgende IG Wonen & Welzijn

517

355

Verpleegkundige

45

36

HBO Verpleegkundige

23

19


ViVa! Zorggroep hecht grote waarden aan het opleiden van nieuwe professionals. Momenteel leiden wij intern naast ca. 175 stagiaires Verzorgende IG Wonen & Welzijn en Verpleegkundigen op:

 

Leerlingen Verzorgende IG en Verpleegkundige

76

58

 

Ondanks de krapper wordende arbeidsmarkt en groeiende vraag naar medewerkers met een zorgachtergrond heeft ViVa! Zorggrgoep het afgelopen half jaar weer veel nieuwe collega’s weten te werven:

 

Van 1 januari t/m 30 juni 2017 aangestelde medewerkers met een intramurale zorgfunctie

149

47

Van 1 januari t/m 30 juni 2017 uitgestroomde medewerkers met een intramurale zorgfunctie

73

43

 

- +