Overslaan en naar de inhoud gaan

Indicaties

De zorg die u ontvangt kan onder verschillende wetten vallen. U kan zelf niet kiezen binnen welke wet uw hulpvraag valt. De aard van uw hulpvraag bepaalt vanuit welke wet u zorg ontvangt.

Voor zorg bij u thuis gelden onderstaande wetten, die uw indicatie bepalen

 

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): 

de Wmo levert maatschappelijke ondersteuning, dit is hulp om zelfstandig te blijven wonen en mee te doen in de samenleving. Hieronder valt bijv. hulp bij het huishouden of individuele begeleiding. De aanvraag voor een indicatie verloopt via uw gemeente. De gemeente bepaalt of u in aanmerking komt voor een indicatie vanuit de Wmo. Voor zorg vanuit de Wmo geldt een eigen bijdrage. Het CAK bepaalt de hoogte van uw eigen bijdrage.

Wilt u meer informatie over de Wmo? Bekijk dan deze website van Rijksoverheid.

De Zorgverzekeringswet (Zvw):

Zvw-zorg betreft verpleging en verzorging met een medische noodzaak. Binnen de Zvw is de wijkverpleegkundige verantwoordelijk voor de indicatiestelling en het bepalen van de noodzakelijke zorg. De zorg vanuit de Zvw valt onder uw basisverzekering en kent geen eigen risico.

Wilt u meer informatie over de Zvw? Bekijk dan deze website van Zorginstituut Nederland.

Als u in een van onze locaties komt wonen, geldt deze wet die bepalend is voor uw indicatie

 

De Wet langdurige zorg (Wlz): 

de Wlz is voor mensen met een chronische ziekte of beperking die 24 uur toezicht in de nabijheid of zorg nodig hebben. Deze zorg kan in veel gevallen ook thuis gegeven worden. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bepaalt of u in aanmerking komt voor een indicatie vanuit de Wlz. Voor zorg vanuit de Wlz geldt een eigen bijdrage.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het CIZ.

Cliëntondersteuning Wlz
Alle mensen die recht hebben op langdurige zorg met een Wlz-indicatie kunnen hulp krijgen van een cliëntondersteuner. Hij of zij ondersteunt u of uw naaste met al uw vragen rondom het regelen en de uitvoering van de langdurige zorg. Voor cliëntondersteuning kunt u terecht bij uw zorgkantoor of Stichting MEE.

Op de website van Zorgkantoor vindt u meer informatie.

Klant Informatie Centrum

Beschikbaar om te chatten

Start chat
Wij gebruiken cookies voor een optimale gebruikservaring. Door gebruik te maken van onze website stemt u hiermee in. Meer weten?