Duurzaamheid

Duurzaam en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen wordt steeds belangrijker voor de zorg. Op milieugebied is de kennis nu gebundeld in de Milieuthermometer Zorg (MTZ). Dit biedt een basis voor milieuzorg, geeft invulling aan recente wetgeving en zorgt ervoor dat kosten bespaard worden.


De MTZ is ontwikkeld door de zorgsector, door de leden van de vereniging Milieuplatform Zorgsector (MPZ), in samenwerking met Stichting Milieukeur (SMK). De criteria van de Milieuthermometer zijn mede afgestemd op de Green Deal ‘Duurzame bedrijfsvoering in de zorg’ die in oktober 2015 werd gesloten met de MPZ. ViVa! Zorggroep heeft de Green Deal ondertekend en is lid van de MPZ.

 

Waarom de Milieuthermometer Zorg
Met de Milieuthermometer Zorg maakt de instelling haar aandacht voor een duurzame
bedrijfsvoering waar. Het bestuur krijgt de beschikking over een handzaam instrument om de
milieuprestatie en milieuzorg aantoonbaar te maken voor personeelsleden, cliënten, bezoekers en belanghebbenden zoals de zorgverzekeraars, gemeenten en bevoegd gezag.

Wat is de Milieuthermometer Zorg
Het instrument bestaat uit een schema met ruim 100 maatregelen waarvan er voor een certificaat brons 46 verplicht zijn te volbrengen en een 12 extra naar keuze.

Deze maatregelen zijn onderverdeeld in 18 thema’s:

 • Milieu- en energiemanagement
 • Energie
 • Water
 • Afvalwater
 • Bodem
 • Lucht
 • Afval
 • Hinder
 • Gevaarlijke stoffen
 • Catering en voeding
 • Reiniging
 • Schoon en zuinig vervoer
 • Inkoopbeleid
 • Vastgoed/verbouw/renovatie
 • Groenbeheer
 • Papier
 • Textiel
 • Innovatie

 

De Milieuthermometer Zorg biedt

 • Een nulmeting die inzicht geeft in de prestatie op het gebied van milieuzorg;
 • Het startpunt voor integraal milieubeleid met concrete doelen;
 • Een actieplan met belangrijke en eenvoudige maatregelen;
 • Een certificaat dat specifiek voor de zorginstelling ontwikkeld is en dus concreter dan algemene milieuzorgsystemen als ISO 14001;
 • Goede PR en een duurzaam imago voor de instelling.

 

Toegevoegde waarde
De toegevoegde waarde van de Milieuthermometer is extra milieuwinst, kosten besparen,
professionele aanpak, tijd besparen, structuur en goede interne borging.
De Milieuthermometer geeft tevens de bestuurders inzicht en de mogelijkheid om de instelling te profileren.

 

U kunt ook met weinig inspanning al een bijdrage leveren aan het verbeteren van het milieu en op duurzame wijze wonen in uw woning.

 

Hieronder geven we u een aantal tips voor milieubewust wonen:

 • Scheiden van afval, juist ook in de zorg: In de zorg hebben we te maken met uiteenlopende vormen van (schadelijk) afval. Door afval te scheiden heeft u een positieve invloed op het milieu. Lever overgebleven geneesmiddelen in bij uw apotheker of kca-depot van uw gemeente.
 • Laat waterkranen niet onnodig lopen: Jaarlijks wordt er heel wat water verspild. Zet kranen daarom tijdig uit en voorkom een verdere verspilling van kostbaar (drink)water.
 • Stap over op duurzame verlichting: Spaarlampen en Ledverlichting zijn misschien wat duurder in de aanschaf, maar op termijn verdient u dit terug door een vermindering van de energiekosten. U merkt al snel dat het energieverbruik van nieuwe lampen aanmerkelijk lager ligt dan dat van de ouderwetse gloeilamp.
 • Let op welke huishoudelijke apparatuur u koopt: Fabrikanten van huishoudelijke apparaten ontwikkelen steeds meer energiezuinige apparaten die u op jaarbasis geld helpen besparen. Kijk in de winkel altijd naar het energielabel dat een apparaat heeft. Zuinige A++ apparaten verbruiken uiteraard minder energie dan een vergelijkbaar product met een D keurmerk.
 • Laat de waterkoker niet onnodig koken: Een kop koffie of thee zetten met behulp van de waterkoker? Vul deze dan niet helemaal maximaal. Waterkokers verbruiken nu eenmaal veel energie, zeker als u ze helemaal vult en vervolgens maar één kop thee wilt zetten. Het is ook nog eens beter voor het apparaat zelf.

 

Met deze eenvoudige maatregelen helpt u het milieu én bespaart u geld.

Het keurmerk is verdeeld in niveaus brons, zilver en goud. Tenminste elke drie jaar wordt het MTZ schema geactualiseerd. Certificering wordt voor een periode van 3 jaar afgegeven, het eerste jaar een uitgebreide keuring, het 2e en 3e jaar een lichtere controle.

ViVa! Zorggroep gaat in eerste instantie voor brons, zoals de meeste deelnemende zorginstellingen. Alle intramurale zorglocaties en het hoofdkantoor zullen over een tijdsperiode worden voorbereid voor een certificeringsaudit. Dit is een omvangrijke klus en zal de nodige inspanningen vergen van alle afdelingen binnen ViVa! Zorggroep.

 

De meest en meest efficiënte optie om hiermee aan de slag te gaan, is aansluiten bij de Green Deal Zorg met het motto, Nederland op weg naar duurzame zorg’. Voor het uitvoeren van de Green Deal is door de Vereniging Milieuplatform Zorgsector in samenwerking met de Stichting Milieukeurmerk, de ‘Milieu Thermometer Zorg’ ontwikkeld.

Heemskerk, 20 januari  - Alle 18 locaties van ViVa! Zorgroep behaalden in het laatste kwartaal van 2020 het bronzen certificaat van de Milieuthermometer Zorg. Hiermee is ViVa! niet alleen de eerste zorginstelling in de IJmond met dit duurzaamheidslabel, maar ook één van de eerste oudereninstelling in Nederland die als gehele organisatie gecertificeerd is.

 

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen is een belangrijk thema binnen de zorg. Zorginstellingen zijn doorgaans grootverbruikers van energie, water en voedsel. Via een Green Deal onderstrepen zorginstellingen het belang van snelle verduurzaming. De Milieuthermometer Zorg (MTZ) bundelt kennis op milieugebied; het platform biedt een basis voor milieuzorg, geeft invulling aan recente wetgeving en zorgt voor kostenbesparing.

 

Klaar voor duurzame zorg

Het bronzen keurmerk betekent dat op alle locaties van ViVa!, naast de verplichte maatregelen, ook extra duurzaamheidsverbeteringen zijn doorgevoerd. Hiermee zijn de bedrijfsprocessen op de locaties klaar voor de toekomst. Enkele concrete voorbeelden: er worden uitsluitend wasmachines aangekocht met een A+++ - label. Daarnaast zijn veel plastic producten vervangen door duurzamere alternatieven. Overgebleven en verlopen medicijnen worden opgehaald en op de juiste wijze vernietigd zodat ze niet in het afvalwater terecht komen. Een afvalwijzer en gekleurde afvalbakken helpen de afvalscheiding te verbeteren. Met behulp van een visie op eten en drinken gaat ViVa! de strijd aan met voedselverspilling, restafval en snijverlies. Ook investeert ViVa! in het stimuleren van het duurzaamheidsbewustzijn bij medewerkers, dat moet uiteindelijk zo vanzelfsprekend zijn als de  laadpalen om elektrisch rijden te stimuleren.

 

Milieuthermometer en Green Deal Zorg

In 2015 ondertekenden diverse zorginstellingen de Green Deal - Nederland op weg naar Duurzame zorg, om de verduurzaming in de zorgsector te versnellen. De Milieuthermometer is een van de initiatieven die hieruit voortvloeit. Deze duurzaamheidstool van het Milieuplatform Zorg wordt door aangesloten zorginstellingen zelf onderhouden in samenwerking met de Omgevingsdiensten.

ViVa! gecertificeerd voor Green Deal

 

Op naar duurzame zorg en een gezonde toekomst!

Duurzaamheid, milieubewust, groen: allemaal thema’s die ViVa! Zorggroep waardevol en belangrijk vindt. Dat kun je vínden, maar je kunt er ook echt iets mee dóen! Want in de zorgsector valt veel winst te behalen op het gebied van duurzaamheid. Daarom sloot ViVa! zich aan bij de Green Deal Duurzame Zorg; een initiatief gericht op een duurzame, gezonde, en schone zorgsector. Deze maand werden ál onze 18 zorglocaties gecertificeerd! Wat betekent dat en wat ging eraan vooraf? Dat vertellen inkoopmanager Robert Boer en projectleider Elles Arxhoek. Maar dat dit een enorme prestatie is, is in elk geval duidelijk!

 

Misschien sta je er niet bij stil, maar de zorgsector is behoorlijk vervuilend. De zorg veroorzaakt minstens zeven procent van de CO2-uitstoot. Dan gaat het over energieverbruik maar ook over medicijnresten in het afvalwater, incontinentiemateriaal in het afval, het gebruik van sterke schoonmaakmiddelen. Vanuit die gedachte startte het Milieuplatform Zorg de Green Deal Zorg om zo de zorgsector aan te zetten tot actie. Het ministerie van VWS, branche- en zorgorganisaties en verzekeraars sloten zich hierbij aan, net als ViVa! Het doel: duurzame zorg voor een gezonde toekomst.

 

Het begint met meten

Hoe pak je die problemen dan aan? ‘Alles begint met meten,’ legt Elles uit. ‘Denk aan het verzamelen van gegevens van ons water- gas- en elektraverbruik op alle locaties. Het in kaart brengen van alle apparatuur, zoals airco’s bijvoorbeeld. Daarvoor hebben we een speciaal portaal ingericht – een ingewikkelde klus op zich – waar we alle meetgegevens inzetten. Dat geeft inzicht in ons energieverbruik. En we zien waar we kunnen besparen en wat het oplevert.’

ViVa! investeert in het stimuleren van het duurzaamheidsbewustzijn en een verantwoorde inrichting van bestaande processen. Dat was ook de reden om mee te doen met de Green Deal. De pijlers onder de green deal komen allemaal voort uit de lijn die de overheid heeft uitgezet: minder Co2-uitstoot, een duurzame bedrijfsvoering, minder medicijnenresten in het afvalwater, een gezonde leef- en werkomgeving. 

 

Recycling

Hoe zien we dit terug in onze eigen organisatie? Robert: ‘We streven naar een zo strak mogelijk, duurzaam inkoopproces. Het begint bij de selectie van onze leveranciers. We doen alleen zaken met leveranciers die zelf ook duurzaamheid nastreven. Aan een wasserij vragen we bijvoorbeeld: hoe groen ben je?’ Verder kopen we alleen apparatuur met het hoogste energielabel, gaan we na met welke vrachtwagens leveranciers rijden, welke verpakkingsmethoden ze hebben.’ En ViVa! doet ook aan recycling, legt Robert uit: ‘Als medewerkers kantoormeubilair en zorgmiddelen zoals tilliften aanvragen, kijken we eerst wat we zelf nog in onze opslag hebben. Negen van de tien keer hebben we een match!’

 

Printer- en wagenpark

Behalve meten en checken zijn er ook al concrete, zichtbare verbeteringen. Robert: ‘We gaan investeren in ledverlichting in de huizen, die kosten hebben we namelijk redelijk snel terugverdiend. Verder willen we de 20 ViVa!-auto’s begin volgend jaar vervangen door elektrische auto’s.’ Elles vult aan: ‘Dat betekent dus ook meer laadpalen installeren!’  

 

Verder is dit jaar het printerpark vernieuwd. Er zijn minder printers neergezet, vertelt Robert. ‘Een  ontmoedigingsbeleid, zeg maar. En je kunt alleen zwart-wit en dubbelzijdig printen. Het resultaat: een besparing van 20%! Normaal hebben we ruim 14 pallets papier per jaar nodig, nu dus echt veel minder. Het scheelt dat mensen nu thuis werken, en vaker met tablets, hopelijk houden we dat vol.’

 

Eten en drinken

Ook op het gebied van voeding kunnen we nog veel verbeteren. ‘We hebben eerst geanalyseerd hoeveel snijverlies er tijdens de bereiding optreedt, hoeveel restjes we weggooien, hoeveel afval we hebben. Daarover zijn we al met veel betrokkenen in gesprek gegaan,’ legt Robert uit. ‘Dit heeft geleid tot een visie op eten en drinken die ons beter bewust moet maken. Om de vervuilende werking van medicijnen te beperken, werken we met speciale afsluitbare retourboxen die worden opgehaald en vernietigd.’

 

Groen tussen de oren

Wat betekent het nu dat ViVa! een Green Deal-label heeft? ‘Ten eerste is het een topprestatie, om zoiets voor zoveel locaties voor elkaar te krijgen,’ zegt Elles. ‘Het was echt enorm veel werk, ruim een jaar lang. Veel overleg met de projectgroep, al die gegevens en metingen verzamelen. Maar nu dragen we uit dat ViVa! een duurzame basis heeft en bijdraagt aan een gezonde toekomst. Nu gaat het erom dat duurzaamheid doordringt in ons denken en doen. Alle beetjes helpen. Doe bijvoorbeeld het licht en je beeldscherm uit als je naar huis gaat. En kook niet een hele ketel water als je maar één kopje thee nodig hebt. Duurzaamheid gaat iedereen aan: van vastgoed en inkoop, tot schoonmaak en zorg. Iedereen groen tussen de oren, daar besteden we de komende tijd aandacht aan. Het begint bij jezelf!’

 

- +