Overslaan en naar de inhoud gaan

Kwaliteit en veiligheid

Wij geloven in samen. Alleen samen kunnen we bereiken wat we willen. Samen met hen die onze liefde voor de wijk- en woonzorg delen. Onze collega’s met wie we samen werken, maar vooral samenwerken. Onze cliënten, allen met hun unieke eigenschappen, wensen en behoeften. Hun familie, vrienden, buurtgenoten en mantelzorgers. Onze collega-organisaties en partners met wie we veranderen, vernieuwen en verbeteren.

In dialoog met iedereen die onze missie deelt. Want het mooiste wat je samen kunt creëren, is kwaliteit van leven. ViVa! betekent letterlijk ‘leef’. Wij willen u alle zorg en dienstverlening bieden waardoor u zo gezond mogelijk, onbezorgd en met alle gemak uw leven kunt leiden.

Wij horen graag uw mening over onze zorg en dienstverlening. Dat kan op verschillende manieren: via een suggestie of compliment, het schrijven van een review, het melden van een klacht of door plaats te nemen in de centrale of een van de lokale cliëntenraden. Zo dragen we met elkaar bij aan de optimale zorg van morgen.

Resultaten van ViVa! op kwaliteit

Kwalitatieve analyse onvrijwillige zorg
De kwalitatieve analyse is een reflectie op organisatieniveau over de uitgevoerde onvrijwillige zorg en geeft inzicht in de stand van zaken: wat gaat goed en wat kan beter. Klik hier om de kwalitatieve analyse over 2023 te bekijken. 

Kwaliteitsverslag 
Het kwaliteitsverslag gaat in op hoe de organisatie en de medewerkers via een lerende wijze bijdragen aan de optimale zorg van overmorgen. Het verslag bevat een reflectie op de doelstellingen en acties zoals beschreven in het kwaliteitsplan van 2023. Klik hier om het kwaliteitsverslag over 2023 te bekijken.

Kwaliteitskeurmerk
ViVa! Zorggroep heeft een HKZ certificaat. Meer informatie vindt u hier.

Persoonlijke zorg

We geven u graag een indruk van de betekenis van welzijn in de zorg voor bewoners, hun naasten én de medewerkers en vertellen u over de resultaten die we hebben bereikt. Bekijk onze korte video over persoonsgerichte zorg in de praktijk.

Wet zorg en dwang (Wzd)

Zorgverleners mogen niet zomaar een opname regelen of zorg bieden die u niet wenst. Dit is vastgelegd in de Wet Zorg en Dwang. De kern van de Wet zorg en dwang is 'Nee, tenzij'. De zorg voor ouderen met dementie moet zo veel mogelijk op vrijwillige basis plaatsvinden. Soms kunnen mensen met dementie of een verstandelijke beperking niet (meer) zelf inschatten wat goed voor hen is. Zorgverleners helpen ze dan bij die keuzes. Het uitgangspunt van de Wet zorg en dwang is dat onvrijwillige zorg daarbij niet wordt toegepast, tenzij het niet anders kan. 

Als u hiermee te maken krijgt, heeft u recht op bijstand. Een onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon Wzd, Wet zorg en dwang (afgekort: CVP Wzd) biedt u die. Voor u is dit een CVP Wzd van Zorgstem*. De cliëntenvertrouwenspersoon is niet in dienst bij een zorginstelling, is vertrouwelijk en biedt gratis ondersteuning. 

*Zorgstem is één van de vier landelijke organisaties die het vertrouwenswerk binnen de Wzd uitvoert. 

Algemene contactgegevens Zorgstem 

Klant Informatie Centrum

Beschikbaar om te chatten

Start chat
Wij gebruiken cookies voor een optimale gebruikservaring. Door gebruik te maken van onze website stemt u hiermee in. Meer weten?