Overslaan en naar de inhoud gaan

Revalidatie en herstel

Heeft u tijdelijk zorg en behandeling nodig? Bijvoorbeeld als u na een ziekenhuisopname nog niet naar huis kunt? Of wanneer u om medische redenen tijdelijk zorg en behandeling nodig heeft? Dan krijgt u op locatie Meerstate geriatrische revalidatiezorg of herstelzorg. Doel van revalidatie en herstel is om terug te keren naar de thuissituatie. 

Wat is geriatrische revalidatiezorg?
Geriatrische revalidatiezorg is een vorm van ouderengeneeskundige zorg, waarbij verblijf nodig is. 

Wat is herstelzorg?
Herstelzorg kan bestaan uit fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, logopedie en diëtetiek.

Voor wie is de revalidatie?

De revalidatie is bedoeld voor als u moet revalideren na bijvoorbeeld: 

  • CVA (hersenbloeding of herseninfarct) 
  • Hartfalen Longziekten (zoals COPD) 
  • Knie, schouder- –of heupoperatie 
  • Letsel ten gevolge van een ongeval 
  • Amputatie 
  • Verzwakking na ernstige ziekte en/of operatie 

Naast bovenstaande kan zo nodig een brede observatie plaatsvinden van uw (on)mogelijkheden. 

 

Voor wie is herstelzorg?

U komt in aanmerking voor herstelzorg (Eerstelijnsverblijf Hoog Complex - ELV Hoog) als u een kwetsbare gezondheid heeft en tijdelijk zorg en behandeling nodig heeft. De zorg ondersteunt de algemeen dagelijkse levensverrichtingen (ADL) of neemt die over. De specialist ouderengeneeskunde of de verpleegkundig specialist neemt de specialistische behandeling op zich. Afhankelijk van de hersteldoelen kunnen professionele behandelaren ingezet worden. Er kan 24 uur per dag een beroep op zorg worden gedaan. 

Meer informatie

Kosten

Revalidatie en Herstel vallen onder de Zorgverzekeringswet (ZvW). De kosten worden in de meeste gevallen vergoed vanuit uw zorgverzekering. Het wettelijk verplichte eigen risico van uw zorgverzekering wordt wel in rekening gebracht indien u die nog niet verbruikt heeft. Mocht u hierover vragen hebben, dan kan de maatschappelijk werker van de afdeling Revalidatie en Herstel u hierbij verder helpen.

Bezoektijden

Op de eerste etage in ViVa! Meerstate bevindt zich de Geriatrische Revalidatie. In verband met het revalidatieprogramma gelden hier beperkte bezoektijden. U kunt hier dagelijks langskomen tussen 10.00-12.30 uur en van 14.30 tot 22.00 uur. 

Contact

Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met:

Geriatrische Revalidatie en Herstel
Telefoon: 088 – 995 74 78
E-mail: balie_grz@vivazorggroep.nl

Hoofdkantoor:
Parlevinkerstraat 23
1951 AR
Velsen-Noord

Postadres:
Postbus 95
1960 AB
Heemskerk

Klant Informatie Centrum

Beschikbaar om te chatten

Start chat
Wij gebruiken cookies voor een optimale gebruikservaring. Door gebruik te maken van onze website stemt u hiermee in. Meer weten?